Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2012 Doktora

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya, Türkiye

 • 2005 - 2008 Yüksek Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Lipopolisakkarit ile uyarılmış deneysel sepsiste lipoksijenaz, arjinaz/nitrik oksit yolağı ve inflamatuar parametreler üzerinde karvakrolün doza bağımlı etkisinin araştırılması

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya

 • 2008 Yüksek Lisans

  Obez ve nonobez tip 2 diyabetli hastalarda serum adipositokin düzeylerinin karşılaştırılması

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce