Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2000 Doktora

    Serbest ve bağlı Aflotoksin B1 (3H-AFB1) kalıntısı içeren piliç karaciğeri ile beslenen sıçanlarda serbest ve bağlı kalıntı durumunun araştırılması

    Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü