Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Wunderlich Syndrome, Tuberous Sclerosis-Related Giant Renal Angiomyolipoma Rupture: Case Report

UROONKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF UROONCOLOGY, cilt.17, ss.76-78, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

TÜRKİYE KLİNİKLERİ FAMİLY MEDİCİNE, cilt.7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları

Türkiye Klinikleri J Fam Med Special Topics, cilt.7, ss.57-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Benign Prostat Hiperplazisinin Medikal Tedavisinde 5 Alfa Redüktaz Enzim İnhibitörlerinin Kullanımı

Türk Üroloji Seminerleri, Benign Prostat Hiperplazisi’nde Medikal Tedavi Özel Sayısı, cilt.1, ss.5-8, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Selenyum ve Vitamin E in Prostat Kanseri Riski Üzerine Etkileri Türk Üroloji Seminerleri Prostat kanseri Önlenebilir mi Özel Sayısı

Üroloji Seminerleri, Prostat kanseri Önlenebilir mi? Özel Sayısı, cilt.6, ss.164-167, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Üretra Yaralanmalarının Tanı ve Tedavisi

Klinikleri Dergisi, Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji, Ürogenital Travma Özel Sayısı, cilt.3, ss.34-42, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Intravesical Urethrotomy A Novel Solution After Failed Young Dees Leadbetter Bladder Neck Repair

GAZİ MEDICAL JOURNAL, cilt.18, ss.186-188, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radikal Prostatektomi Sonrası Erektil Fonksiyon

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt.37, ss.87-91, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Interesting Foreign Body In Urethra A Case Report

”, Tıp ve Sağlık Dergisi, ss.34-35, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Assessment of Fibrosis With Spongiosography In Urethral Strictures

Tıp ve Sağlık Dergisi, cilt.1, ss.16-20, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Gittes ve Raz Tekniklerinin Karşılaştırılması

Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler, cilt.7, ss.54-56, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üreter Taşları Tedavisinde Nifedipin ve Metilprednizolon Kombinasyonu

Optimal Tıp Dergisi, cilt.8, ss.103-106, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretra Darlıklarında Yeni Tanı Yöntemi Spongiozografi

Türk Üroloji Dergisi, cilt.2, ss.147-152, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malignant Fibrous Histiocytoma of The Spermatic Cord

Turkish Journal of Cancer, cilt.23, ss.199-202, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PARATESTİKÜLER LEİOMYOSARKOM: CERRAHİ SONRASI NÜKS

13.ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 08 Kasım 2017 - 12 Kasım 2018

Prostatın Diffüz B Hücreli Lenfomasına Bağlı Akut Renal Yetmezlik.

13. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.164-166

Paratestiküler Leiomyosarkom: Cerrahi Sonrası Lokal Nüks.

13. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.227-229

Kitap & Kitap Bölümleri

Dirençli Hematüri Nedenleri ve Tedavileri

Ürolojik aciller, Prof.Dr.m.Mete Kilciler, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.193-198, 2015

Aşırı Aktif Mesane: Epidemiyoloji, Klinik değerlendirme, Ürodinami

Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, SERDAR TEKGÜL, Editör, İRİS YAYINEVİ, Ankara, ss.331-335, 2013