Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2017 - 2019 Yüksek Lisans

    Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bilimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2019 Yüksek Lisans

    HERNİ AMELİYATI GEÇİREN BİREYLERDE AMELİYAT SONRASI BAĞIRSAK BOŞALTIMINI GERÇEKLEŞTİRME VE KONSTİPASYONUN ÖNLENMESİNDE ÇÖMELME POZİSYONUNUN ETKİSİ

    Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bilimi