Dr.Öğr.Üyesi

MEHMET ERDİ KORKMAZ


Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Eğitim Bilgileri

2015 - 2018

2015 - 2018

Doktora

Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Yüksek Lisans

Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği (Yl) (Tezli), Türkiye

2006 - 2012

2006 - 2012

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

NİKEL ESASLI SÜPER ALAŞIMIN (NIMONIC 80A) MALZEME YAPISAL DENKLEM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği A.B.D

2015

2015

Yüksek Lisans

Sertleştirilmiş soğuk iş takım çeliğinin işlenmesinde kesici takımda oluşan gerilmelerin modellenmesi

Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Mekanik, Mekanik Testler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

2012 - 2019

2012 - 2019

Araştırma Görevlisi

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Performance analysis of coated carbide tool in turning of Nimonic 80A superalloy under different cutting environments

GÜNAY M. , KORKMAZ M. E. , YAŞAR N.

Journal of Manufacturing Processes, cilt.56, ss.678-687, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

Numerical and experimental investigation of cutting forces in turning of Nimonic 80A superalloy

Korkmaz M. E. , Yaşar N. , Günay M.

Engineering Science and Technology, an International Journal, cilt.23, ss.664-673, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

An investigation on braking systems used in railway vehicles

GÜNAY M. , KORKMAZ M. E. , ÖZMEN R.

Engineering Science and Technology, an International Journal, cilt.23, ss.421-431, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2020

2020

Verification of Johnson-Cook parameters of ferritic stainless steel by drilling process: Experimental and finite element simulations

KORKMAZ M. E.

Journal of Materials Research and Technology, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Determination and Verification of Johnson-Cook Parameters for 430 Ferritic Steels via Different Gage Lengths

KORKMAZ M. E.

TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS, cilt.72, ss.2663-2672, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Investigation of tensile Johnson-Cook model parameters for Nimonic 80A superalloy

Korkmaz M. E. , Günay M. , Verleysen P.

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, cilt.801, ss.542-549, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Identification of Constitutive Model Parameters for Nimonic 80A Superalloy

Korkmaz M. E. , Verleysen P., Günay M.

TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS, cilt.71, ss.2945-2952, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Finite Element Modelling of Cutting Forces and Power Consumption in Turning of AISI 420 Martensitic Stainless Steel

KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.43, ss.4863-4870, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Finite element modeling of tool stresses on ceramic tools in hard turning

Gunay M., Korkmaz M. E. , Yasar N.

Mechanika, cilt.23, ss.432-440, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

FEM modelling of turning of AA6061-T6: Investigation of chip morphology, chip thickness and shear angle

Korkmaz M. E. , Yaşar N.

Journal of Production Systems and Manufacturing Science, cilt.2, ss.50-58, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Confirmation of Johnson-Cook Model Parameters for Nimonic 80A alloy by Finite Element Method

Korkmaz M. E. , Günay M.

Journal of Polytechnic, cilt.23, ss.625-632, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Al2014 Alüminyum Alaşımının Delinmesinde İtme Kuvvetinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

KORKMAZ M. E. , ÇAKIROĞLU R., YAŞAR N. , ÖZMEN R. , GÜNAY M.

El-Cezeri Journal of Science and Engineering, cilt.6, ss.193-199, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Optimization of Cutting Parameters in Hard Turning of AISI H10A Steel under Minimum Quantity Lubrication

GÜNAY M. , DEMİR H. , KORKMAZ M. E. , ÇAKIROĞLU R.

European Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.3, ss.157-164, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Ferritik Paslanmaz Çeliğin Malzeme Yapısal Denklem Parametrelerinin Belirlenmesi ve Doğrulanması

KORKMAZ M. E.

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, ss.628-639, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

EXPERIMENTAL AND STATISTICAL ANALYSIS ON MACHINABILITY OF NIMONIC80A SUPERALLOY WITH PVD COATED CARBIDE

Korkmaz M. E. , Günay M.

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, ss.1139-1150, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

AISI 420 Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Delinebilirliğinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi

KORKMAZ M. E. , MERAL T., GÜNAY M.

Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.223-229, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Investigation on hole quality of cutting conditions in drilling of CFRP composite

YAŞAR N. , KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

MATEC Web of Conferences, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Optimization of Honing Parameters for Renewal of Cylinder Liners

GÜNAY M. , KORKMAZ M. E.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.30, ss.111-119, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

Finite Element Modeling of Tool Stresses in Hard Turning of AISI L2 Steel Prediction by ANN

KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

International Journal of Modern Engineering Research, cilt.6, ss.30-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

AISI P20 Çeliginin Islenmesinde Kesme Kuvvetinin Deneysel ve Nümerik Analizi

YAŞAR N. , SEKMEN M., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.4, ss.13-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Modelling and Optimization of the Surface Roughness in High Speed Hard Turning with Coated and Uncoated CBN Insert

Yurtkuran H., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, ss.987-995, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2016

2016

AISI P20 Çeliğinin İşlenmesinde Kesme Kuvvetinin Deneysel ve Nümerik Analizi

YAŞAR N. , SEKMEN M., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.4, ss.625-631, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Awareness and Attitudes toward Engineering Faculty Students on Renewable Energy Sources and Environment

GÜNAY M. , KORKMAZ M. E.

International Journal of Arts and Sciences, cilt.8, ss.1-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

CFRP PLAKALARIN KAPLAMASIZ KARBÜR MATKAP İLE DELİNMESİNDE DELME PARAMETRELERİNİN ÇOKLU YANIT OPTİMİZASYONU

YAŞAR N. , KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 7 - 10 Kasım 2019

2019

2019

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DISC GEOMETRY ON THE INTERACTION OF Al/SiC METAL MATRIX COMPOSİTE BRAKE DISC-CAST IRON PAD

SELÇUK E., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, 7 - 10 Kasım 2019

2019

2019

Numerical Investigation of Cutting Forces in Turning of C23000 Brass Alloy

KORKMAZ M. E.

International Data Science Engineering Symposium, 2 - 03 Mayıs 2019

2019

2019

Effects Printing Orientation on Mechanical Properties of Samples Produced by Multijet Fusion (MJF) Technology

KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

4th International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing) Technologies and Digital Industry, 11 - 14 Nisan 2019

2019

2019

Finite Element Modelling of Cutting Forces in Hard Turning of AISI 52100 Steel

KORKMAZ M. E.

4th International Iron and Steel Symposium (UDCS’19), 4 - 06 Nisan 2019

2018

2018

Finite Element Analysis of Thrust Force in Drilling of Al2014 Aluminum Alloy

KORKMAZ M. E. , ÇAKIROĞLU R., YAŞAR N. , ÖZMEN R. , GÜNAY M.

1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), 22 - 24 Mart 2018

2018

2018

NIMONIC 80A Süper Alaşımının Tornalanmasında Kesme Kuvvetlerinin Analizi

KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

9th International Symposium on Machining, 8 - 10 Kasım 2018

2018

2018

A REVIEW ON BRAKING SYSTEMS USED IN RAILWAY VEHICLES

SELÇUK E., GÜNAY M. , KORKMAZ M. E.

IV. RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, Karabük, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2018

2018

2018

Estimation of machining outputs in drilling of AISI 430 stainless steel by numerical analysis

MERAL T., KORKMAZ M. E. , UZUN H., GÜNAY M.

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences, 2 - 06 Mayıs 2018

2017

2017

Finite Element Analysis of Cutting Forces in Turning of AISI420 Steel

KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

1st International Turkish World Enginering and Science Congress, 7 - 10 Aralık 2017

2017

2017

Investigation of Machinability of Hard Facing Welding Applied on DIN 1.2344 Tool Steel

GÜNAY M. , ÖZBEY İ., KORKMAZ M. E. , UZUN G.

1st International Turkish World Enginering and Science Congress, 7 - 10 Aralık 2017

2017

2017

Optimization of Cutting Parameters in Hard Turning of AISI H10A Steel under Minimum Quantity Lubrication

DEMİR H. , KORKMAZ M. E. , ÇAKIROĞLU R., GÜNAY M.

3rd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2017), 3 - 07 Mayıs 2017

2017

2017

Investigation on hole quality of cutting conditions in drilling of CFRP composite

YAŞAR N. , KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

The 21th edition of IManEE 2017 International Conference, 25 - 26 Mayıs 2017 identifier

2017

2017

2D Modelling of Residual Stresses in Hard Turning of AISI 4140 Steel

KORKMAZ M. E. , YAŞAR N. , GÜNAY M.

3rd International Iron Steel Symposium, 3 - 05 Nisan 2017

2017

2017

Modelling of Round Rolling Process by Using Finite Element Method

EROL E., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

3rd International Iron Steel Symposium, 3 - 05 Nisan 2017

2016

2016

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF CUTTING FORCES IN MACHINING OF HARDENED X40CrMoV5 1 STEEL

YAŞAR N. , YURTKURAN H., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

InternationalConference on Engineering and NaturalSciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016

2016

2016

OPTIMIZATION OF DRILLING PARAMETERS FOR THRUST FORCE IN DRILLING OF AA7075 ALLOY

GÜNAY M. , YAŞAR N. , KORKMAZ M. E.

InternationalConference on Engineering and NaturalSciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016

2016

2016

Renewable Energy Sources and Environmental Perception Comparison of University and High School Students

GÜNAY M. , KORKMAZ M. E.

1st of International INES Academic Researches Congress, 3 - 05 Kasım 2016

2016

2016

Intermodal Tasımacılık Sistemine Göre Demiryolu Vagon Sistemi Tasarımı

UZUN H., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

The 1st of International INES Academic Researches Congress, 3 - 05 Kasım 2016

2016

2016

Intermodal Taşımacılık Sistemine Göre Demiryolu Vagon Sistemi Tasarımı

UZUN H., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

1st of International INES Academic Researches Congress, 3 - 05 Kasım 2016

2016

2016

Optimization of drilling parameters for thrust force in drilling of AA7075

YAŞAR N. , KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24 - 28 Mayıs 2016

2016

2016

Finite Element Modeling of Residual Stresses and Cutting Temperature in Hard Turning

KORKMAZ M. E. , YAŞAR N. , GÜNAY M.

2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences, 24 - 28 Mayıs 2016

2016

2016

Optimization of Surface Roughness in Honing of Engine Cylinder Liners with SiC Honing Stones

ÖZDEMİR M., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences, 21 - 22 Nisan 2016

2015

2015

Metal Kesme Analizleri İçin En Uygun Visko Plastik Modelin Belirlenmesi

KAYKI Ö., KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

19. Ulusal Mekanik Kongresi, Türkiye, 24 - 28 Ağustos 2015

2015

2015

Awareness and Attitudes Toward Engineering Faculty Students on Renewable Energy Sources and Environment

GÜNAY M. , KORKMAZ M. E. , OĞUZ A.

Conference of the International Journal of Arts and Sciences, 23 - 26 Haziran 2015

2015

2015

Modelling of Specific Cutting Resistance in Machining of AISI P20 Plastic Mould Steel

YAŞAR N. , KORKMAZ M. E. , GÜNAY M. , ŞEKER U.

İnternational Conferance on Engineering and Natural Science, 15 - 19 Mayıs 2015

2014

2014

Modelling of Surface Roughness in Hard Turning of DIN 1 2210 Cold Work Tool Steel with Ceramic Tools

KORKMAZ M. E. , GÜNAY M.

Proceedings of the 19th international conference "Mechanika 2014", 24 - 25 Nisan 2014, ss.135-140


Duyurular & Dokümanlar

Mukavamet sınav notları
Sınav
19.12.2020

Mukavemet sınav notları ektedir

Tüm mukavamet notları.pdf Creative Commons License

MCE417 %100 1.ÖğrVize notu
Sınav
13.12.2020

Vize notları ekteki gibidir

%100_1_Öğr.pdf Creative Commons License

MCE417 %30 2.ÖğrVize notu
Sınav
13.12.2020

vize notları ekteki gibidir

%30_2_Öğr.pdf Creative Commons License

MCE417 %30 1.ÖğrVize notu
Sınav
13.12.2020

Vize notları ekteki gibidir

%30_1_Öğr.pdf Creative Commons License

Statikfinal
Sınav
19.8.2020

Not eklemesi yapmayacağım. İtirazlarınızı ona göre yapın.  Statik-final.pdf Creative Commons License

StaticsFinal
Sınav
19.8.2020

I will not add any points to grades. Be careful while objecting.

Statics_final.pdf Creative Commons License

Staticsmidterm
Sınav
27.7.2020

Static midterm grades are attached Since I did not change when I announced it from OBS. if there is a problem;

Write to    merdikorkmaz@karabuk.edu.t is


Statik vize notları ektedir. Obs.den ilan ettiğimde değişiklik olmadıgı için öncelikle burdan yayınladım. sıkıntı varsa;

merdikorkmaz@karabuk.edu.tr

adresine yazın

statics_midterm.pdf Creative Commons License

Statikvize
Sınav
27.7.2020

Statik vize notları ektedir. Obs.den ilan ettiğimde değişiklik olmadıgı için öncelikle burdan yayınladım. sıkıntı varsa;

merdikorkmaz@karabuk.edu.tr

adresine yazın

statik_vize.pdf Creative Commons License

Vize notları
Sınav
26.7.2020

Vize notları ektedir. Obs.de ilan edildikten sonra notlar değişmediği için önce burada ilan ettim

vize_notları.pdf Creative Commons License