Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KONUTLARDA KÜBİK MİMARİ ARAYIŞLARI VE DAİRESEL CEPHELER:KARABÜK ÖRNEĞİ

Ankara 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, ss.37-44

Konutlarda Kübik Mimari Arayışları ve Dairesel Cepheler: Karabük Örneği

Ankara 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2020, ss.37-44

Mimari Tasarım Bağlamında Doğadan Öğrenmek: Biyomimesis

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2015, ss.129-134