Dr.Öğr.Üyesi

MERVE TUNA KAYILI


Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Yapı Bilgisi

Eğitim Bilgileri

2011 - 2016

2011 - 2016

Doktora

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık/Yapı Bilgisi A.B.D., Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık/Yapı Bilgisi A.B.D., Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme, Türkiye

2003 - 2008

2003 - 2008

Lisans

Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Yüksek Fırın Baca Tozu ve Polietilen Atıklarından Elde Edilen Kompozit Malzemenin Yapıda Kullanılabilirliğinin Saptanması

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık

2010

2010

Yüksek Lisans

Bina Derecelendirme Sistemlerinde Çevresel Etki Sınıflarının Önemi

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Karabük Üniversitesi Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

Proje Yönetimi

Karabük Üniversitesi

2016

2016

Sürdürülebilir Yapılı Çevreye Geçiş Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

SBE2016

2016

2016

Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Terim Çalışmaları Eğitimi

Diğer

TÜBİTAK

2016

2016

Yeni Binalarda Enerji Verimlilik Eğitimi

Diğer

ENVER İstanbul ve Ankara Şubesi, Knauf Insulation, Demirdöküm ve Çataklı Enerji

2015

2015

LCA 2015-Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Eğitimi, SimaPro V7.1.

Diğer

Metsims ve Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü

2011

2011

Etkili Konuşma ve Diksiyon

Diğer

Gülgün Feyman, İletişim Akademisi

2011

2011

Beden Dili

Diğer

Nur Hekimoğlu, İletişim Akademisi

2009

2009

Eğitimcilerin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2008

2008

Mardin Kentsel Sit Alanı II. Etap Rölöve Tespit Çalışmaları ve Mardin Kentinin Korunması Çalıştayı

Diğer

MAREV

2006

2006

Urban Recycling

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Araştırma Alanları

Mimarlık, Yapı Bilgisi, Fiziksel Çevre Kontrolü, Yapı Malzemesi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2016 - 2017

2016 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

Karabük Üniversitesi, F.T.G.S.T.F, Mimarlık

2012 - 2016

2012 - 2016

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2014 - 2015

2014 - 2015

Diğer

Technische Universiteit Delft, Faculty Of Architecture, Architectural Engineering

2009 - 2012

2009 - 2012

Araştırma Görevlisi

Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Mob. Ve Dek. Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2018 - 2018

2018 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık

2017 - 2017

2017 - 2017

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karabük Üniversitesi, Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

YAPI BİLGİSİ I

Doktora

Doktora

YAPI MALZEMELERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

Doktora

Doktora

YAPI BİYOLOJİSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YAPI ÇEVRE İLİŞKİLERİ

Lisans

Lisans

FİZİKSEL CEVRE DENETİMİ II

Lisans

Lisans

MİMARİ PROJE IV

Lisans

Lisans

Mimari Anlatım Teknikleri

Lisans

Lisans

YAPI BİLGİSİ II

Lisans

Lisans

Mimari Proje II

Lisans

Lisans

Fiziksel Çevre Denetimi I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Determination of Environmental and Economic Benefits of Graphene-Coated PV Modules Through the School Building

TUNA KAYILI M. , YETİŞ C.

Periodica Polytechnica Architecture, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2021

2021

DESIGNING PUBLIC SQUARES TO OPTIMIZE HUMAN OUTDOOR THERMAL COMFORT: A CASE STUDY IN SAFRANBOLU

Özeren Ö. , Tuna Kayılı M.

Journal of Awareness, cilt.6, ss.333-345, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Geleneksel Yatay Taşıyıcı Düzlemlerin Isıl Geçirgenlik Değerlerinin Günümüz Koşullarında İrdelenmesi

MUTLU G. , TUNA KAYILI M.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.614-622, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Plastik Atıkların ve Yapıda Kullanım Olanaklarının İncelenmesi

Tuna Kayılı M. , Çelebi G.

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.148-157, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Akıllı Malzemelerin Kamu Yapılarında Uygulama Önerileri: Karabük Örneği

TUNA KAYILI M.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.805-817, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Hafif Çelik ve Ahşap Duvar Konstrüksiyonlarının Gömülü Karbon Değerinin Belirlenmesi

TUNA KAYILI M. , Özmen S. T.

El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.5, ss.603-618, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Sürdürülebilir Yapı Malzemesi Hedefiyle Demir Çelik ve Plastik Endüstrisi Atıklarının Geri Kazanımı

Tuna Kayılı M. , Çelebi G., Güldaş A.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.33-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Özgün ve Özgün Olmayan Yapı Bileşenlerine Göre Geleneksel Yapıların Enerji Performansının Belirlenmesi

SÜT G., TUNA KAYILI M.

Tesisat Mühendisliği Dergisi, ss.21-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Assessment of the energy savings and CO2 emissions reduction of glass structures through alternative demolition scenarios

Kayili M. , VEER F., ÇELEBİ G.

GLASS STRUCTURES & ENGINEERING, cilt.1, ss.435-449, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Evaluation of insulation materials in the context of sustainability criteria

Ayçam İ., Tuna Kayılı M.

Asian Transactions on Basic and Applied Sciences (ATBAS), cilt.3, ss.38-46, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

COVID-19 Salgını: Eğitim Yapıları Üzerinden Yeniden Kullanım Değerlendirmesi

YETİŞ C., TUNA KAYILI M.

Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (ReseArch’20), Karabük, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2020

2020

2020

Salgın ve Enfeksiyona Dayanıklı Bina Tasarımı: Bina Sertifika Sistemlerinin Rolü

YETİŞ C., TUNA KAYILI M.

Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (ReseArch’20), Karabük, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2020

2020

2020

Atriumlu Yapılarda Isıl Konfor ve Doğal Havalandırma İlkelerinin İncelenmesi

YETİŞ C., TUNA KAYILI M.

II. Uluslararası ICONTECH Pozitif Bilimlerde Yenilikçi Araştırmalar Sempozyumu (ICONTECH 2020), PRAG, Macaristan, 23 - 26 Eylül 2020, ss.221-226

2018

2018

Sürdürülebilir Şehir Kurgusu Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme

TUNA KAYILI M. , ONUR B.

1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı (ITCAC 2018), Karabük, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018, ss.5

2017

2017

Binalarda Enerji Verimliliği Mevzuatının Tükiye, Japonya ve Danimarka Özelinde Karşılaştırılması

ÖZELER KANAN N., TUNA KAYILI M. , SÜT G.

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.255-261

2017

2017

Verniküler mimaride yapı kabuğunun ısıl performansının artırılmasının enerji kazancına etkisi: Diyarbakır evi örneği

SÜT G., TUNA KAYILI M. , ÖZELER KANAN N.

1st International Conference on Energy Systems Engineering, Karabük, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, ss.269-273

2016

2016

Kentsel dönüşüm projelerinde sosyal donatı alanı memnuniyeti Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi

TUNA KAYILI M. , ONUR B., ÖZMEN E. F.

4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016

2016

2016

İki farklı kentte uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilir kentsel mekân oluşumu bağlamında irdelenmesi

TUNA KAYILI M. , ONUR B., ÖZMEN E. F.

4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016

2016

2016

Yapı Ürünleri İç Mekân Hava Kalitesi İlişkisinin Bütünleşik Ürün Politikası Araçlarındaki Yeri

TUNA KAYILI M.

1stInternational Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

2016

2016

Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi nin erişilebilir çevre ölçütleri kapsamında irdelenmesi

TUNA KAYILI M. , ONUR B.

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

2016

2016

Assessment of the energy savings and CO2 emissions reduction of glass structures through alternative demolition scenarios

TUNA KAYILI M. , VEER F. V. D. , ÇELEBİ G.

Challenging Glass Conference 5 (GC5); International Conference on the Architectural and Structural Application of Glass, GENT, Belçika, 16 - 17 Haziran 2016

2016

2016

YAPI SEKTÖRÜNDE ATIK KULLANIMINA İLİŞKİN BİR İNCELEME DEMİR ÇELİK ÜRETİM ATIKLARI

TUNA KAYILI M. , ÇELEBİ G., GÜLDAŞ A.

Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı Kapadokya (IMSTEC’16), Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016

2015

2015

Yapı Ürünlerinin Kurum ve Sistemlere Göre Çevresel Etki Göstergelerinin ve Önem Ağırlıklarının İncelenmesi

TUNA KAYILI M. , ÇELEBİ G.

2nd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2015), Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

2015

2015

YAPI ÜRÜNLERİNİN KURUM VE SİSTEMLERE GÖRE ÇEVRESEL ETKİ GÖSTERGELERİNIN VE ÖNEM AĞIRLIKLARININ İNCELENMESİ

TUNA KAYILI M. , ÇELEBİ G.

II. ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLBİLİR YAPILAR SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

2015

2015

Y.D.D. Yöntemi Kapsamında Yün ve Plastik Esaslı Halı Kaplamalarının Çevresel Performansının Değerlendirilmesi ve İç Mekân Hava Kalitesine Etkileri

TUNA KAYILI M. , ÇELEBİ G.

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı (TESKON 2015), İzmir, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015, ss.2029-2042

2015

2015

Özgün ve Özgün Olmayan Yapı Bileşenlerine Göre Geleneksel Yapıların Enerji Performansının Belirlenmesi

SÜT G., TUNA KAYILI M.

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı (TESKON 2015), İzmir, Türkiye, 8 - 11 Nisan 2015, ss.1521-1530

2010

2010

Sürdürülebilir Bina Derecelendirme Sistemlerinin Enerji Bağlamında İrdelenmesi

AYÇAM İ., TUNA KAYILI M.

International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2010), Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.628-632

2010

2010

Sürdürülebilirlik ve Mimari Değişimin Yalıtım Malzemelerine Etkileri

AYÇAM İ., TUNA KAYILI M. , SÜT G.

International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2010), Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.191-195

2010

2010

Karabükte Kentleşme Süreci: Cevizkent Kentsel Dönüşüm Projesinin İrdelenmesi

TUNA KAYILI M. , SAHİL S.

Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2010

2010

2010

Sürdürülebilir Tasarım Hedefine Doğru: Örnek Konut Binasının Enerji Performansı Potansiyelinin Değerlendirilmesi

TUNA KAYILI M. , ULUKAVAK HARPUTLUGİL G., ÇELEBİ G.

Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi (YFK), İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mart 2010, ss.45-52

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

The Tourism Dimension of Sustainable Architecture: Safranbolu Hotels

Tuna Kayılı M.

The Tourism Dimension of Sustainable Architecture: Safranbolu Hotels, Doç. Dr. Fatih TÜRKMEN, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., İstanbul, ss.303-328, 2020

2020

2020

Yapı Malzemelerinin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri

Tuna Kayılı M.

Geçmişten Geleceğe Mimarlıkta Malzeme ve Yapı Fiziği , Doç.Dr. Murat DAL, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.276-299, 2020

2019

2019

Sürdürülebilirlik Bağlamında Yavaş Şehir Hareketi ve Eflani İçin İrdeleme

TUNA KAYILI M. , ONUR IŞIKOĞLU B.

Mimarlık Alanında Güncel Çalışmalar, Merve TUNA KAYILI, Editör, İKSAD Publishing, Ankara, ss.29-51, 2019

Tasarım

Aralık 2018

Aralık 2018

BİZİM ŞEHİR GAZİANTEP 30 ADET ÇOK İŞLEVLİ YAPI TASARIMI

Bina Tasarımı / Mimari Proje

Tuna Kayılı M.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Editör

2019 - 2020

2019 - 2020

International Journal of Materials Science and Applications, Özel Sayı Başlığı: Advanced Materials for Health and Comfort

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2020

Mart 2020

El-Cezerî Journal of Science and Engineering

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Journal of Green Building

AHCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2020

Kasım 2020

International Symposium of Architectural Researches (ReseArch'20)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tuna Kayılı M. , ONUR IŞIKOĞLU B.
Karabük, Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tuna Kayılı M.
Antalya, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

1. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı (ITCAC 2018)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tuna Kayılı M.
Karabük, Türkiye

Temmuz 2018

Temmuz 2018

International Conference on Architectural Engineering and Design Management (ICAEDM 2018),

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tuna Kayılı M.
Türkiye

Ocak 2018

Ocak 2018

International Conference on Composite Materials in Airplane Structures (ICCMAS 2018)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tuna Kayılı M.
Ad-Dawhah, Qatar

Kasım 2016

Kasım 2016

3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi (2016)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Tuna Kayılı M.
Ankara, Türkiye

Ödüller

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Sürdürülebilir Mimarlık Hedefinde Atık Bazlı Yapı Malzemesi Üretimi

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Lagari Hasan Çelebi I. Proje Pazarı 1.lik ÖdülüBurslar

2014 - 2015

2014 - 2015

DOKTORA ARAŞTIRMA BURSU/DELFT TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HOLLANDA

YÖK

Jüri Üyelikleri

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Karabük Üniversitesi

Kasım-2020

Kasım 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Karabük Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Karabük Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

Mehmet Nuri Yıldırım - Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Daniz SHEIBANIAGHDAM, Cami Mimarisinde Çağdaş Yaklaşımlar: Türkiye ve İran - Daniz SHEIBANIAGHDAM, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

İbrahim Bektaş - Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Ekim-2018

Ekim 2018

Yarışma

Kamu Binaları Tasarımı Fikir Yarışması - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

International Scientific Committee and Editorial Review Board on Architectural and Environmental Engineering

waset.org

World Academy of Science, Engineering and Technology, Turkey

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

YAPI MESLEKİ ÇALIŞMA GRUBU

mimarlarodasi.org

ANKARA MİMARLAR ODASI, Turkey

Duyurular & Dokümanlar

ÖZGEÇMİŞ
Diğer
20.12.2020