Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyümü Üzerine Etkisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.51-61, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Endemic plants of Lake Van Basin

Anatolian Journal of Botany, cilt.2, ss.73-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiyede Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP’xx19-Autumn, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.10