Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Büyükşehir Belediyeleri ve Sosyal Hizmet:Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üzerine Bir İnceleme

İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1931-1948, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE SOSYAL HİZMET: KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.8, no.1, ss.31-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜTLER NEDEN BENZEŞİR VE/VEYA FARKLILAŞIR? TÜRKİYE’DEKİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS BÖLÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.68-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İL ÖZEL İDARELERİNDE SOSYAL HİZMET:KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.56-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FRANSA’DA EMMANUEL MACRON DÖNEMİ (2017-2019) KAMU GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM), Gaziantep, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019

Su İdarelerinin Yönetişim Algısı: Antalya Su ve Atıksu İdaresi Örneği

I. İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİARAŞTIRMALARI KONGRESİ23-25 KASIM/NOVEMBER 2018, Alanya- Antalya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.945-956

SU İDARELERİNDE YÖNETİŞİM ALGISI: ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ ÖRNEĞİ

1. İtobiad Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.945-957

İLÇE BELEDİYELERİ VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Alanya 1. Uluslararası YerelYönetimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Türkiye’deki Yerel Yönetimler Bilim Alanının Geliştirilmesi Hakkında

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (ISASOR), İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.239-244

TEK YÖNLÜ KÜRESELLEŞME VE KAMU BÜROKRASİLERİ: AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA BİR YORUM

4. UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi(ICPESS), Venice, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018

LİBERTERYENİZM VE KAMU YÖNETİMİ

III. INES Education and Social Science Congress, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

BÜROKRASİNİN KİMYASI

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2020

Bürokrasinin Kimyası

Çizgi Yaınevi, Konya, 2020

Üniversite Ombudsmanlığı

Ombudsmanlık, Erdoğan, Oğuzhan, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.347-366, 2020

Kurumsal Kuram ve Bürokrasi

Bürokrasi, Öztaş, Nail, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.283-298, 2020

KURUMSAL KURAM VE BÜROKRASİ

Bürokrasi, "Öztaş, N.", Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.160-182, 2019