Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Kadınlarının Ata Binmesinin Geleneksel Temelleri ve "Değneğe Çıkma" Oyunu

1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.55-60