Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Reddiye”nin Türk Şerh Edebiyatındaki Gelişimi ve İbnü’l-Kemâl’in Mollâ Câmî’ye Reddiyesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), ss.127-142, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Klasik Türk Şairlerinin Benzetme Dünyasında Yemen ve Aden (15-16-17.yy.)”

I. Uluslararası Osmanlı’xxnın I. Hakimiyet Döneminde Yemen Sempozyumu, 12 - 17 Mart 2015

Menkıbe-i Hazret-i Tevfik Baba

I. Uluslararası Hacı Bektâş Veli Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2010, cilt.1, ss.431-440

Kitap & Kitap Bölümleri

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1, 2014

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.1, 2014