Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üç Boyutlu Yazıcılarda Üretilen Birleştirme Elemanlarının “L” Tipi MobilyaKöşe Birleştirmelerde Momenti Kapasitesine Etkisinin Belirlenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.1057-1065, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mobilya köşe birleştirmelerinde demonte tipi bağlantı elemanlarının moment kapasitesine etkileri

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.144-153, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği

Journal of Bartin Faculty of Forestry, cilt.20, ss.96-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İç MekânTasarımı Programını Tercih Etme Nedenleri

karabük üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt.8, ss.156-172, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Bending Moment Resistance of Corner Joints Reinforced with Glass Fiber Polymer

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.18, ss.350-356, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Öğrencilerin Çevre Duyarlılığının Eko-Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Etkisi

The Journal Of Academic Science, cilt.5, ss.526-538, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demonte Tipi Kitaplıkların Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Elastik Deformasyon Analizi

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.28-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

L Tipi Köşe Birleştirmelerinde Epoksi Reçinesinin Eğilme Moment Üzerine Etkisi

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.201-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutfak Dolabı Kapak Modellerinde Kullanıcı Tercihleri: Banaz İlçesiÖrneği

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, cilt.13, ss.39-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan TezgâhMalzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma

karabük üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt.6, ss.396-412, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kültürel Miras Turizminin Yerel Kültür Üzerine Etkileri Kültürleşme Olgusu Safranbolu Yörük Köyü Örneği

Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt.4, ss.1-10, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Combustion Properties Of Poplar Of Finishing Processed

TECHNOLGY, cilt.13, ss.273-279, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dating Of Some Historical Safranbolu Houses With Dendrochronolgical Methods

TECHNOLOGY, cilt.13, ss.201-218, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Combustion Propeties of Poplar Of Finishing Processed Teknoloji

Karabük Üniversitesi Teknoloji Dergisi, cilt.13, ss.273-279, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Combustion Propeties of Poplar Of Finishing Processed

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.13, ss.273-279, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dimensional Stability and Some Properties Materials İmpregnated With Some Chemicals and Bonded With Different Adhesive

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.55-67, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thermal Conductivity Of Poplar Impregnated With Some Fire Retardant

TECHNOLOGY, cilt.11, ss.239-251, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bonding Strength Of Scotch Pine Bonded With Different Adhesive After Aging Test

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.11, ss.287-295, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CAM ELYAF KUMAŞ ILE DESTEKLENMIŞ AHŞAP LAMINE MALZEMELERDEEĞILMEDE ELASTIKIYET MODÜLÜ

IV. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi- Mühendislik, 7 - 10 Kasım 2019, ss.14-20

3D yazıcıda Üretilmiş T tipi Bağlantı Elemanlarının Mobilya Köşe Birleştirmelrinde Kullanımı

ISMSIT 2019 - Ankara (3. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies), 11 - 13 Ekim 2019

3D Yazıcıda Üretilmiş Kavela Bağlantı Elemanlarının L tipi Mobilya Köşe Birleştirmelerinde Kullanımı

ISMSIT 2019 - Ankara (3. International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies), 11 - 13 Ekim 2019

CAM ELYAF KUMAŞ DESTEKLİ (GFRP) LAMİNE KESTANE MALZEMENİN EĞİLME DAYANIMININ BELİRLENMESİ

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu(ISMIST 2018), 19 - 21 Ekim 2018

CAM ELYAF KUMAŞI İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KAVAK LAMİNE AHŞAP MALZEMENİN BAZIMEKANİK ÖZELLİKLERİ

3 INTERNATIONAL CONGRESS ONENGINEERING, ARCHITECTURE AND DESIGN, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.375-376

AKUSTİK KONUSUNUN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNUN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİBİBLİYOMETRİK PROFİLİ

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2017, ss.105-106

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2017, ss.107-108

İç Mekân Tasarımı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği

2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), 12 - 14 Ekim 2017

Meslek Yüksekokullarındaki İç Mekân Tasarımı Programının Durum Analizi.

2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), 12 Ekim 2017

Geleneksel El Sanatları Programı Durum Analizi

2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu ISVET 2017, 12 - 14 Ekim 2017

FINITE ELEMENT METHOD APPLICATTION OF WOODEN FURNITURE

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19 - 22 Mayıs 2016

Finite element analysis fatigue of wooden furniture strength

The XXVIIth International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015

Finite Elements Fatigue Analysis Of Wooden Furniture Strength

The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2015, ss.336-342

Impacts of Impregnation Chemicals On Finishing Process and Combustion Properties of Sapelli Wood

6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, cilt.1, ss.267-275

Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada MDF Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Türkiye, 20 Mayıs - 22 Haziran 2010, ss.1732-1742

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocukluk Döneminde Eğitim Ortamları(EDİT)

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, PEKDOĞAN Serpil, GÖZÜN KAHRAMAN Özlem, Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık Org. Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.1-30, 2019

Reasons of Preference in Kitchen Cabinet Door:A Research in Agri Province, Turke

A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice, Bora YENİHAN, Gökçe CEREV, Ömer Şükrü YUSUFOĞLU, Editör, Frontpage Publications Limited, 2018