Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şükrü MADEN, Üsküdarlı Âlim Abdülhay Celvetî ve Sûre Tefsirleri

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.405-408, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Memlükler Döneminde Bir Âlim: Abdülbâsıt b. Halil b. Şâhîn el-Malatî (v. 920/1514) ve İhlâs Sûresi Tefsiri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.309-329, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cihat Hakkında Ehli İslama Asker-i İslama Kürs-i İslam’dan Bir Hitap

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.149-164, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur ân ı Kerim’de KDY Kökünün Semantik Yapısı ve Türkçe ye Aktarımı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.67-97, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Safranbolulu Ali b. İbrâhim (ez-Za’ferânî) Efendi’nin Âyetü’l-Kürsî Hakkındaki Risâlesi

Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dinî, İlmî ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.485-499

Ali b. İbrâhim ez-Za’ferânî Efendi’nin Fâtiha Sûresi’nin Okunmasına Dâir Bir Risâlesi

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.743-756

Abdülbâsıt b. Halil b. Şâhîn el-Malatî’nin Fâtiha Sûresi Tefsiri

I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.612-625

Abdulbâsit b. Halil b. Şâhin el- Malatî’nin İhlas Sûresi Tefsiri

Geçmişten Günümüze Malatyalı İlim ve Fikir Adamları Uluslararası Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 17 - 19 Kasım 2017, cilt.2, ss.163-174

Kitap & Kitap Bölümleri