Doç.Dr.

MUSTAFA SELİM YILMAZ


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Yl) (Tezli), Türkiye

1996 - 2001

1996 - 2001

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Kumran Yazmaları'nın ahit geleneği çerçevesinde değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

2005

2005

Yüksek Lisans

Muhammed Abid el-Cabiri'nin eserlerinde din-siyaset ilişkisi

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

Arapça

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Kelam

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2012 - 2018

2012 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Lisans

Lisans

Kelam

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eş’arîlik-Mâturîdîlik İlişkisi

Lisans

Lisans

Yabancı Dilde Dini Metinler I

Lisans

Lisans

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ I

Lisans

Lisans

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ III

Lisans

Lisans

AKAİD ESASLARI

Lisans

Lisans

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ II

Lisans

Lisans

Yabancı Dilde Dini Metinler II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Geçmişten Günümüze Selefilik

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

İnterdisipliner İlmî Anlayışın Bir Örneği: Muhammed b. Yusuf es-Senûsî

YILMAZ M. S.

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.130-145, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türkiye’de Kelâm İlmine Dair Sempozyumlar: Genel Bir Değerlendirme

YILMAZ M. S.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.14, ss.345-388, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

An Overview of the Adventure of Meaning of Concept of Messiah within the Covenant Tradition

YILMAZ M. S.

Ulum, cilt.1, ss.85-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Kelâm İlminde Mütevâtir Haberin Bilgi ve Delil Değeri

YILMAZ M. S.

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.18, ss.199-223, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Bir Terimin Arkeolojisi: Antisemitizmin Teolojik ve Politik Tarihi

YILMAZ M. S.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.21, ss.1181-1216, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Ahit Geleneğindeki Mesih Kavramının Anlam Serüvenine Genel Bir Bakış

YILMAZ M. S.

İslâmî Araştırmalar, cilt.27, ss.311-322, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Ortadoğu Denkleminde Selefi Düşüncenin Yeri Üzerine

YILMAZ M. S.

Ortadoğu Analiz, cilt.7, ss.14-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İslami Düşünce Tarihinde Bir Anlama Biçimi Olarak Selefilik Üzerine Bir Deneme

YILMAZ M. S.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.532-553, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Müzakere: TARİHSEL TECRÜBE IŞIĞINDA MEŞ’xxUM 15TEMMUZ DARBE GİRİŞiMİ HAKKINDA MUKAYESEİ BİR DEĞERLENDİRME

YILMAZ M. S.

ULUSLARARASI 15 TEMMUZ BAĞLAMINDA DİN VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Samsun, Türkiye, 14 - 15 Temmuz 2017, ss.121-128

2018

2018

İbn Cemâa‘nın Derecu’l-Meâ‘lî İsimli Bed’ü’l-Emâlî Şerhi

YILMAZ M. S. , SADIKER Ö.

Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu, Oş, Kırgızistan, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.201-211

2017

2017

Senûsî Akâidinin Tahlili

YILMAZ M. S.

Afrika’da İslâmiyet (Dünü, Bugünü, Yarını) – Milletlerarası İlmî Toplantı –, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Nisan 2017, ss.731-750

2016

2016

Oryantalist Bakış Açısından Hareketle Batı Sinemasında Çizilen Selahaddin Eyyûbî Portresi Üzerine Bir Değerlendirme

YILMAZ M. S.

Uluslararası Selahaddîn Eyyûbî Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2016, ss.39-64

2016

2016

Bir Kelâm Eseri Olarak Lübâbu l Erbaîn in Muhtevası

YILMAZ M. S.

Selçuklu Kadılarından Sirâceddin el-Urmevî Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 06 Mayıs 2016, ss.55-63

2016

2016

15 Temmuz Kalkışmasının Faili FETÖ Yapılanmasının İnsan Tipolojileri ve Bu Kalkışmayı Önleyen Türk Milletini Harekete Geçiren Amiller

YILMAZ M. S.

15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasında Yansımaları Uluslararası Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 24 Ağustos 2016 - 26 Ağustos 2106, ss.1-7

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Sistematik Kelam

YILMAZ M. S. , ÖNAL R.

Ahit Geleneğinde Vahiy Tasavvuru , Mehmet Evkuran , Editör, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, ss.277-299, 2019

2017

2017

Kelâm III Sistematik Kelâm/İman ve İlâhiyât

YILMAZ M. S.

Hidayet-Dalâlet, İman-Küfür Salah-Aslah Adalet ve Zulüm Hikmet-İllet Teklif-i Mâ Lâ-Yutâk, Şık İsmail, Karagöz Nail, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.272-292, 2017

2017

2017

Kelâm III Sistematik Kelâm/İman ve İlâhiyât

YILMAZ M. S.

Rızık, Ecel, Şık İsmail, Karagöz Nail, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.308-317, 2017

2016

2016

Kelâm IV Sistematik Kelam 2 Nübüvvet Mead

KAPLAN İ., YILMAZ M. S.

Kıyâmet, İsmail Şık ve İsmail Yürük, Editör, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, ss.147-167, 2016

2016

2016

Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Ek-i (Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi)

YILMAZ M. S.

Akıl ve Vahiy (Arthur S. Tritton'dan Çeviri), Alpyağıl Recep , Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.455-466, 2016

2016

2016

Kelâm IV Sistematik Kelam 2 Nübüvvet Mead

YILMAZ M. S.

Ahit Geleneğinde Nübüvvet Müessesi, İsmail Şık ve İsmail Yürük, Editör, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, ss.11-18, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Kader

Editör