Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Crystal Structures of Nicotinamide Complexes of Zinc(II) Fluorobenzoates, 38-39, Baku-Azerbaycan, 3-4 May 2018.(Sözlü Bildiri)

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” adlı XII Beynəlxalq elmi konfransı, Baku, Azerbaycan, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.38-39