Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Çocukluk Dönemi Otizm TaramasınınÇeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Aile Eğitimi

Baba Katılımı, , Editör, Hedef Yayıncılık, 2017