Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DO SURGICAL PATIENTS OLDER THAN 90 YEARS MORE BENEFIT FROM INTENSIVE CARE UNIT?

Turkish Journal Of Geriatrics-Türk Geriatri Dergisi, cilt.23, ss.60-65, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Evaluation of Effectivenessand Outcomes of Code Blue System in A New Tertiary Care Hospital

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.62-69, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intraoperative Intravenous Lidocaine Prevention of Vomiting in Adnexial Mass Operations.

Eur J Exp Bio, cilt.9, ss.1-4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of Bag Valve Device Resulting in Pneumothorax

Journal of Case Reports, cilt.6, ss.595-597, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Two Different Doses of Fentanyl Combined With Levobupivacaine For Elective Cesarean Section

Journal of Anesthesia Clinical Research, cilt.7, ss.2, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Unusual Cause of Carbon Monoxide Poisoning Narghile Smoking

American Journal of Case Reports, cilt.17, ss.660-662, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Sedasyon Sırasında Ani Gelişen Kardiak Değişiklikler Wolff Parkinson White Sendromu Olgu Sunumu

Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.26-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intrathoracic migration of a Kirschner wire

JOURNAL OF SURGICAL CASE REPORTS, cilt.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Incidence of Intoxication in Karabuk (Turkey) in 2013

British Journal of Medicine and Medical Research, cilt.4, ss.3406-3414, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karbamazepin Sendromlu Yenidoğanda Total İntravenöz Anestezi Uygulaması

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji-Reanimasyon Dergisi, cilt.11, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High Flux Hemodialysis and Levocarnitine in the Treatment of Severe Valproic Acid Intoxication

Case Reports in Emergency Medicine, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Cornelia de Lange Sendromlu Bebekte Anestezi Uygulaması

Causpeia Hakemli Olgu DERGİSİ, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteogenezis İmperfektalı Bir Gebeye Anestezik Yaklaşım Olgu Sunumu

Türk Tıp Dergisi, cilt.4, ss.133-137, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ACİL SERVİSTEN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE KABUL EDİLEN YAŞLI HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.

KARADENİZ ZİRVESİ 2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Rize, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2019

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN 90 YAŞ ÜSTÜ HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ.

1ST INTERNATIONAL AHI EVRAN MEDICINE CONGRESS,Kırşehir, 11 - 14 Nisan 2019

Karabük ilinde YBÜ de izlenen zehirlenme olgularının geriye yönelik değerlendirmesi

Uluslararası Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 7 - 10 Mart 2019, ss.52-53

Postoperatif dönemde balon valf sistemi ventilasyonu ile transport sonrasında gelişen pnömotoraks ve pnömomediastinum

49. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015, cilt.779

Gebe Hastalarda Preoperatif Anksiyete Sebepleri ve Değerlendirilmesi STAI Skorlarının Karşılaştırılması

48. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi - TARK 2014, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2014

Sigara Kullanımının Rokuronyum ile Sağlanan Nöromuskuler Bloğa Etkisi

45. Ulusal Türkiye Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011

Rokuronyumun Genç ve Yaşlı Hastalardaki Etkinliklerinin Karşılaştırılması

44. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.38

Prematüre Retinopati Cerrahisi Uygulanan Düşük Doğum Ağırlıklı Yeni Doğanlarda Anestezi Deneyimlerimiz

43. Ulusal Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2009, cilt.37

Kitap & Kitap Bölümleri

Tips in Anesthesiafor Robotic Surgery

Practical tips in urology, Rané, A. Turna, B. Autorino, R. Rassweiler, J.J, Editör, Springer, ss.541-548, 2017