Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

On the Evaluation of Active Queue Management Algorithms in Mobile Communication Technologies

International Conference on Cyber Security and Computer Science (ICONCS 2018), Karabük, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2018

A Review: Mobile Communication Past, PresentFuture

International Conference on Advanced Technologies, ComputerEngineering and Science, Karabük, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018