Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Performance Evaluation Of The Air Transportation System In Turkey By Using Quantitative Methods

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017

The Modified Fuzzy Group Decision Making Method For The Selection Of Railway Transportation Materials

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017), Antalya, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2017

Türkiye’nin Demiryolu Reformu Açısından Doğu Avrupa Ülkeleri Arasındaki Yeri

4th International Symposium on Railway System Engineering, 10 - 12 Ekim 2018, ss.442

URBAN RAIL TRANSPORTATION INVESTMENT ACTIVITIES’ DEVELOPMENT PROCESS IN TURKEY: A COMPARATIVE STUDY

4th International Symposium on Railway Systems Engineering (ISERSE’xx18), 10 - 12 Ekim 2018

THE EVALUATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES IN TURKISH ECONOMY BY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

3rd World Conference On Big Data (WC-Big Data 2018), AYDIN / KUŞADASI, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018

EKRANLI ARAÇLARA BAKMA SENDROMUNUN RİSK ANALİZİ

3. ULUSLARARASI IS GÜVENLIGI VEÇALISAN SAGLIGI KONGRESI, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2018, ss.51-52

Gıda sektöründe Endüstri 4.0 uygulamalarının verimliliğe etkisi

International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 Ekim 2017, ss.301

Pazarlama alanında Endüstri 4.0 ve karardestek sistemi entegrasyonu

International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.303

A smart waste-garbage container equipped byinternet of things

International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 Ekim 2017, ss.302

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM VERİMLİ BAKIM UYGULAMASI: CESSNA UÇAĞIPERVANE ÇATLAK ÇENTİK KONTROLÜ

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.587-593

Havacılık Sektöründe Toplam Verimli BakımUygulaması: Cessna Uçağı Pervane Çatlak ÇentikKontrolü

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.587-593

SERAMİK SEKTÖRÜNDE İŞ ANALİZİ ve İŞ DEĞERLEMESİ

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1051-1058

Demir Çelik Üreticisi İlk On Ülkenin Demir Çelik İhracatının Gri Tahmin Yöntemiyle Tahmini

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.319-324

Seramik Sektöründe İş Analizi ve İş Değerlemesi

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1051-1058

A Fuzzy Group Decision Making Method For Material Selectİon In Railway Systems

The 3rd International Fuzzy Systems Symposium, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013, ss.157-167

The Regression Model of the Labor Productivity in Turkish Railway Systems

2nd International Symposium on Railway Systems Engineering (Iserse’13), Karabük, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2013, ss.316-321

Bir akademik program sürecinin kurumsal risk yönetimi vasıtasıyla değerlendirilmesi

International IIE Conference ve YA/EM 2013 Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013