Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2019 Crop Breeding And Applied Biotechnology

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2017 Kastamonu University Journal of Forestry Faculty

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2017 Ormancılık Araştırma Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2017 Kastamonu University Journal of Forestry Faculty

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2016 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2016 Biological Diversity and Conservation

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2016 TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY

  SCI Kapsamındaki Dergi