Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Amerika Birleşik Devletleri’nin güney eyaletlerinde yapılanağaçlandırmaların Türkiye açısından değerlendirilmesi

Ormancılık Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.42-53, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silviculture and tree breeding for planted forests

Eurasian Journal of Forest Science, cilt.8, ss.74-83, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of regenerative cutting on the height growth of Turkey oak (Quercus cerris L.) saplings

Eurasian Journal of Forest Science, cilt.8, ss.84-92, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ebe sarıçamı klonal tohum bahçesi kozalak ve tohum özelliklerinde genetik parametrelerin tahmini

Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi, cilt.19, ss.240-245, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orman gen kaynaklarınınn korumasında marjinal populasyonların önemi

Biological Diversity and Conservation, cilt.10, ss.55-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Female fertility in Pinus sylvestris L var. compacta (TOSUN) clonal seed orchard

KASTAMONU UNIVERSITY JOURNAL OF FORESTRY FACULTY, cilt.17, ss.474-478, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Bir Karaçam Pinus nigra Arn Tohum Bahçesinde Polen Tepitleri

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü Dergisi, ss.47-62, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Bala Küredağı Orman İçi Merasında Bir Vejetasyon Etüdü

Ankara Ü. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.62-69, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MALE FERTILITY IN CLONAL SEED ORCHARD OFSPHEROID SCOTS PINE

Proceedings of the Biennial International Symposium ”Forest and Sustainable Development” 8th Edition, Broşov, Romanya, 25 - 27 Ekim 2018, ss.185-192

Türkiye’de Ex-situ Koruma Amaçlı Tohum Bahçeleri

Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, 2019, Düzce, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019, ss.73

A Proposal on Domestication of Tilia temontosa Moench in Yenice of Karabuk

4th International Non-Wood Forest Products Symposium, Bursa, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.15-18

Dallı Servi de (Cupressus sempervirens var horizantalis (Mill) Cord) Tohum olgunlaşma zamanı

IV. Ulusal Ormancılık Kongresi: İnsan-Doğa Etkileşiminde Orman ve Ormancılık, Antalya, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2017, ss.350-360

Kızılçam (Pinus brutia Ten.) genetik ıslah çalışmalarının endüstriyel ağaçlandırmaların verimliliğine etkisi

2023’e Doğru 4. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Aralık 2017, ss.71-82

Effects of latitude, longitude and altitude on some growth characters of Liquidambar orientalis

International Forestry and Environment SymposiumClimate Change and Tree Migration, Trabzon, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2017, ss.132

Applicability of genomic selection on breeding of Turkish red pine

International Symposium on New Horizons in Forestry, Isparta, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2017, ss.194

Female fertility variation in a clonal seedorchard of special variety of scots pine

IUFROSeed Orchard Conference 2017, Balsta, İsveç, 4 - 06 Eylül 2017, ss.61-62

Female Fertility in Pinus sylvestris L var compacta TOSUN Clonal Seed Orchard

International Forest Symosium IFS2016, 2016, Kastamonu, Türkiye, 7 - 10 Aralık 2016

Comparison of genetic parameters between optimal and marginal populations of Oriental sweet gum

COST Action FP1202 MaP-FGR MC final meetingand COST FP1202, EUFORGEN, IUFRO WG 20213Joint final conference on“Marginal and peripheral tree populations:a key genetic resource for European forests, 2016, Arezzo, İtalya, 26 - 29 Eylül 2016, ss.14

BREEDING AND GENE CONSERVATION OF ORIENTAL BEECH Fagus orientalis IN TURKEY

10 th International Beech Symposium, Kastamonu, Türkiye, 1 - 06 Eylül 2015, ss.10

IMPORTANCE OF MARGINAL POPULATIONS FOR CONSERVATION OF FOREST GENE RESOURCES

International Scientific Forum: RehabilitionRestoration of Degraded Forest, 2015, Astana, Kazakistan, 8 - 12 Haziran 2015, ss.41

Diversity of Some Quantitative Characters of Oriental Sweet Gum Liquidambar orientalis Mill

Biorare:International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, 2014, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2014, ss.41

Türkiye de Kızılçam Islahının Dünü Bugünü ve Geleceği

Kuruluşunun 60. Yılında Ormancılık Araştırma Enstitüleri: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2012, ss.212-220

GENETIC PARAMETERS IN SCOTS PINE (Pinus Sylvestris L.) PROGENY TESTS IN TURKEY

Proceedings of the Biennial International Symposium Forest and Sustainable Development, Brasov, Romanya, 17 - 18 Ekim 2008, ss.25-32

Orman Ağaçlarında Genetik Çeşitliliğin Korunmasında In situ ve Ex situ Yöntemlerin Türkiye’xxdeki Uygulamaları

Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 08 Eylül 2005 - 10 Eylül 2018, ss.533-541