Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Protective effect of morin on doxorubicin-induced hepatorenal toxicity in rats

Chemico-Biological Interactions, cilt.308, ss.89-100, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Inhibitory effects of some flavonoids on thioredoxin reductase purified from chicken liver

Revista Brasileira de Ciencia Avicola, cilt.21, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

In vitro effects of some heavy metal ions on cytosolic thioredoxin reductase purified from rainbow trout gill tissues

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.26, ss.4677-4683, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Inhibitory and Activating Effects of Some Flavonoid Derivatives on Human Pyruvate Kinase Isoenzyme M2

Archiv der Pharmazie, cilt.349, ss.132-136, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NovelCarbonicAnhydraseActivatorsintheRatsExposedtoH2O2

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.44, ss.409-417, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Safranin on Glutathione Reductase and Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase Enzymes

Hacettepe J. Biol. & Chem, cilt.39, ss.189-194, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ERKEK RATLARDA ALUMİNYUM KLORİD İLE OLUŞTURULMUŞ REPRODUKTİF HASAR MODELİNDE ESCULETİN’İN ETKİLERİ

IV.INTERNATIONAL CONFERENCE ONAGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE AND RURAL DEVELOPMENT, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2020, ss.73-75

RATLARDA METOTREKSAT İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL TOKSİSİTE MODELİNDE ZİNGERON’UN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Uluslararası Harran Sağlık Bilimleri Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2020, ss.8-9

INVESTIGATION OF THE INHIBITORY PROPERTIES OF HMAPT AND ITS Cu(II) COMPLEX

UMTEB 6. ULUSLARARASIMESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 11 - 12 Nisan 2019

Synthesis and carbonic anhydrase inhibitory properties of HMAT and its Cu(II) complex

ERASMUS International Academic Research Symposium on Science, Engineering and Architecture Sciences, 5 - 06 Nisan 2019

Carbonic Anhydrase Inhibitory Proterties of Different Extracts from Alcea dissecta

4. International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, 2 - 04 Ekim 2018

Neuroprotective effect of morin on rats exposed to doxorubicin

7th International Molecular Biology and Biotechnology Congress, 25 - 27 Nisan 2018

Ratlarda Doksorubisinin Oluşturduğu Kardiyotoksisiteye Karşı Morinin Koruyucu Etkisi

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Sodyum Arsenat ile İndüklenen Karaciğer Toksisitesine Karşı Hesperidin’in Koruruyu Etkileri

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Protection by Geraniol of Lead-Acetate Induced Oxidative Stress on Rat Liver Biochemical Parameters

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, 18 - 21 Nisan 2017

Bazı Flavonoid Türevlerinin Tavuk Karaciğerinden Saflaştırılan Sitozolik Tioredoksin Redüktaz Enzimi Üzerine İn Vitro Etkileri

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Investigation of Effects of Some Drugs on the Rat Kidney and Liver Glutathione Reductase

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, 21 - 23 Nisan 2016