Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Sinemasında Din Adamlarının Sunumu: Kemal Sunal Filmlerindeki Dini Karakterler Üzerine Bir İnceleme

Journal of Humanities and Tourism Research (JOHUT), cilt.10, ss.726-741, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERGENLİK ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ YALNIZLAŞMAYA ETKİSİ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.1111-1144, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basının Propaganda Amaçlı Kullanılması Azerbaycan Millî Mücadelesi ve Muhaceret Basını

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), cilt.6, ss.101-114, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANA HABER BÜLTENLERİNDE HABERLERİN KONUSU VE SUNUM TARZI İLE REYTİNG ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.416-441, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sahibini Vuran (Dijital) Silah: Sosyal Medyanın Bumerang Etkisi ÜzerineBir Değerlendirme

Journal of Humanities and Tourism Research, cilt.10, ss.84-94, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medya ve Diğer Dış Etkenlerin Gençlerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi

Anemon-Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.203-210, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gençlerin sosyal medya kullanımı ile yaşam memnuniyetleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

ASOS JOURNAL - Uluslararsı Sosyal Bilimler Dergisi, ss.87-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.795-803, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

The Journal of Academic Social Sciences (ASOS Journal), ss.125-145, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Method Of Baiting In Internet Journalism Fear And Threat Journalism

Afro Eurasian Studies, cilt.8, ss.81-105, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Using the Media as a Political Information Method

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.98-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet Haberciliğinde Çok Tıklanma Beklentisi ve Tuzak Başlıklar

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.297-313, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rus Savaş Uçağının Düşürülmesi İle İlgili Yayınlanan Haberlerde Söylem Ve İdeoloji

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.1969-1999, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRUMP’IN KUDÜS’Ü İSRAİL’İN BAŞKENTİ OLARAKTANIMASININ TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI

Turksih Studies, cilt.13, ss.273-289, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOCIAL AND CULTURAL PROBLEMS OF FOREIGN STUDENTS WHO STUDY AT UNIVERSITIES IN TURKEY

Turkish Studies, cilt.13, ss.371-385, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE USE OF TV IN USA PRECIDENCY ELECTIONS AS A MASS MEDIA

Turkish Studies, cilt.13, ss.37-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sigarayı Bırakmada, Kitle iletişim Araçlarında Yer Alan Kamu Spotlarının Etkisi

JOISS - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.1-11, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

RUSYA’DA BOLŞEVİK YÖNETİMİNE KARŞI KÖYLÜ İSYANLARI VE BİLDİRİŞ GAZETESİ (1930-1931)

Turkish Studies, cilt.13, ss.335-356, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BASIN (ULUSAL GAZETELER) 15 TEMMUZ’U NASIL GÖRDÜ?

Turkish Studies, cilt.12, ss.239-254, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

JOISS - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.736-749, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk Spor Basınında Asparagas Haber ve Spor Ekonomisine Etkileri

JOISS- Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.547-563, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN SİGARA KULLANMA ALIŞKANLIKLARI

Turkish Studies, cilt.12, ss.335-356, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor ile Siyasetin İlişkisi Üzerine Bir Analiz Sporu Siyasete Alet Etmek

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.447-455, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Azerbaycan Muhaceretinin Etkili Bir Yayını; Bildiriş Gazetesi (1930-1931)

JOISS-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.545-558, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilgilendirme mi, Özendirme mi; Medyanın İntihar Haberlerini Sunumu Üzerine Bir İnceleme

IX. UMTEB INTERNATIONALCONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Gaziantep, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, ss.16-17

Batı’nın Matbuatında Türk Tasviri ‘Barbar Türkler’

IX. UMTEB INTERNATIONALCONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Gaziantep, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2020, ss.18-19

Yaygın ve Yerel Basında Kardemir’in Kuruluş Süreci

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARABÜK VE ÇEVRESİNDE DİNÎ İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU, Karabük, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.22

Yıldırım-İmamoğlu tartışması: 23 Haziran İstanbul seçimi canlı yayını üzerine bir içerik analizi

II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 4 - 06 Ekim 2019, ss.866-878

Vur, kır, parçala, bu maçı kazan! Futbolun ekonomik boyutu üzerine bir değerlendirme

II. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Bandırma, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.879-897

Türkiye’de İç Göç BağlamındaKentlilik Bilincinin Oluşmasında Yerel Basının Önemi

AVRASYA 3. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.330-341

Sahibini Vuran (Dijital) Silah:Sosyal Medyanın Bumerang Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

AVRASYA 3. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.322-329

Azerbaycan’da, Bolşeviklere Karşı Milli Şuurun Diri Tutulmasında Bildiriş Gazetesinin Rolü

100. YILINDA AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ULUSLARARASI KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2018, ss.527-542

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA VE TURİZM BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE YEREL BASININ ROLÜ: SAFRANBOLU EKSPRES GAZETESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

1. ULUSLARARASI TURİZM VE MİMARLIK KONFERANSI, KARABÜK / SAFRANBOLU, Türkiye, 24 Ekim 2108 - 27 Ekim 2018, ss.215-226

İnternet Gazeteciliğinde Etik Sorunlar

ULUSLARARASI ETİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.92-108

SAFRANBOLU ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİNDE YARIŞAN BELGESEL FİLMLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

1. ULUSLARARASI TURİZM VE MİMARLIK KONFERANSI, KARABÜK / SAFRANBOLU, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018, ss.207-214

Medyada Yer Alan Bazı Toplumsal Olayların, Cuma Hutbelerinde Konu Olarak İşlenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

1. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Alanya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.815-830

SİYASAL BİLGİLENME ARACI OLARAK MEDYANIN KULLANILMASI

ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, cilt.1, ss.857-879

Türkiye’de Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu ÖğrencilerinSosyal ve Kültürel Sorunları

ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, cilt.2, ss.1045-1056

Türk İnternet Medyasında Karabağ Sorunu

Kafkas’xxta Devletlerarası Münasebetler: 100 yıl evvel ve Müasır Devir, Baku, Azerbaycan, 23 - 24 Mayıs 2018

TRUMP’IN KUDÜS’Ü İSRAİL’İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMASININTÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kudus, Endonezya, 23 - 25 Mart 2018, ss.316

Üniversite Öğrencilerinin, İnterneti Haber Alma Aracı Olarak KullanımıKarabük Üniversitesi Örneği

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (INCSOS), Kudus, Endonezya, 23 - 25 Mart 2018, ss.314

ULUSAL GAZETELER 15 TEMMUZ’U NASIL GÖRDÜ?

USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Granada, Nikaragua, 18 - 24 Eylül 2017, ss.374

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Granada, Nikaragua, 18 - 24 Eylül 2017, ss.165-166

Matbaa İşletmelerinde Kurum içi İletişim ve Verimliliğe Etkisi

IV. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011, cilt.1, ss.487-499

The Investigetion of The effect of Raw Materials in Packaging Costs

63rd Annual Technical Conference, 6 - 09 Mart 2011, ss.61

Karton Ambalajda Baskı Sonrası İşlemlerin Tüketici Tercihine Etkisinin İncelenmesi

VI. Uluslararası Ambalaj Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2010, cilt.1, ss.9-17

Kendinden Yapışkanlı Etiket Maliyet Hesaplama Yöntemine Örnek Bir Çalışma

AMBALAJ 2009 SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 13 Kasım 2009, ss.235-240

Kitap & Kitap Bölümleri

Batı Matbuatında Türk Tasviri ”Barbar Türkler”

Medeniyet Bağlamında Sosyolojik Yaklaşımlar, Mustafa İnce, Editör, İksad Publishing House, Ankara, ss.22-41, 2020

Bilgilendirme mi, Özendirme mi? Medyanın İntihar Haberlerini Sunumu Üzerine Bir İnceleme

Medeniyet Bağlamında Sosyolojik Yaklaşımlar, Mustafa İnce, Editör, İksad Publishing House, Ankara, ss.42-66, 2020

BİR DÖNEMİN RESMİ1971-1980 YILLARI ARASINDA LİDERLİK,SÖYLEM, İMAJ ve BASINA GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE’DE BASINDAN MEDYAYA DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM ve MODERNLEŞME, Uğur Gündüz, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.165-196, 2019

The Place of Football in Sports Perception in Turkey

FOOTBALL in TURKEY with ALL ASPECTS VoL 2, Demir, Müge, Editör, GlobeEdit, ss.60-85, 2018

TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE MODERNLEŞMENİN BİR YÖNÜ OLARAK ATATÜRK’xxÜN DİL REFORMU

İLETİŞİM VE MODERNLEŞME, Uğur Gündüz, Editör, Büyük Kitaplar, 2018, ss.267-286, 2018

STRIPED JERSEY of CAPITALISM AN ECONOMIC VIEW ON FOOTBALL

FOOTBALL in TURKEY with ALL ASPECTS VoL. 1, AHMET TALİMCİLER, MÜGE DEMİR, Editör, GlobeEdit, ss.39-61, 2018

Medyada Yer Alan Ve 15 Temmuz Darbe Girişiminin Püskürtülmesinde Etkili Olan Bazı Kırılma Noktaları Üzerine Bir Değerlendirme

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2018, Aytekin İşman, Aydın Ziya Özgür, Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.76-92, 2018

Bolşeviklere Karşı, Azerbaycan’da Milli Şuurun Oluşmasında Bildiriş Gazetesi’nin Rolü

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2017, Aydın Ziya Özgür - Aytekin İşman, Editör, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, ss.482-535, 2017

TÜRKİYE’DE SPOR İLE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAN TELEVİZYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BOYUTLARI

İLETİŞİM VE KÜLTÜR, SUAT GEZGİN - TUĞBA AKDAL, Editör, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, ss.75-96, 2017