Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇARLIK RUSYA NIN KIRGIZİSTAN DA UYGULADIĞI KOLONİ SİYASETİNİN DÖNEMİN KIRGIZ AKINLARININ ŞİİRLERİNE YANSIMALARI

Journal of International Social Research, cilt.12, ss.151-160, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şakerim Kudayberdiulı’nın Şiirlerinde Düşünme Hâlleri

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, ss.2229-2242, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XIV. YÜZYIL KIRGIZ ŞAİRİ TOKTOGUL IRÇI NIN (SAYDALİ UULU) ŞİİRLERİNDE ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Journal of International Social Research, cilt.12, ss.121-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Character Kenesary Khan in Ilyas Esenberlin's Novel Gazap (Gocebeler III) and in Gabit Musirepov's Novel Ulpan

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, ss.480-492, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MOLDO KILIÇ, ISAK ŞAYBEKOV VE KALIK AKIYEV’İN “ZELZELE” TEMALI ŞİİRLERİNDE TOPLUMSAL ELEŞTİRİ

Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, ss.115-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KIRGIZ TÜRKLERİ VE ANADOLUDAKİ CENAZE TÖRENLERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER

BGU ÇARŞISI, cilt.4, ss.28-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Divanü Lügati’t-Türk’ün Yazılma Amacı Üzerine Bir Değerlendirme

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.3259, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral and Written Text Formation Problem in Teaching Turkish as Mother Language at the Secondary Education Level

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.4, ss.1-18, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İLYAS ESENBERLİN’İN GAZAP(GÖÇEBELER III) ROMANINDA SINIF ÇATIŞMASI

2.ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, BANDIRMA/BALIKESİR, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.905-917

KIRGIZ TÜRKLERİ VE ANADOLU TÜRKLERİ ARASINDAKİ YAS BENZERLİKLERİ

2. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, BANDIRMA/BALIKESİR, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2019, ss.917-926

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ve KIRGIZ AKINLARIN ŞİİRLERİNDE “SELAMLAŞMA” GELENEĞİ

4. INTERNATIONAL ATLAS CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.420-424

TÜRK DÜNYASININ CESUR ŞAİRİ “KET BUKA”

4. INTERNATIONAL ATLAS CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.416-419

KIRGIZLARDA ‘KEREEZ’ (VASİYET) IRLARI SÖYLEME GELENEĞİ VE ARSTANBEK’İN ‘KEREEZ’ ŞİİRİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KARADENİZ ZİRVESİ 2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Rize, Türkiye, 23 - 25 Ağustos 2019, ss.267-274

KASTAMONU VE KARABÜK İLİ DAVUL ZURNA SANATÇILARI VE KÖÇEK TAKIMLARI

1.ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, ALANYA, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.288-291

Kastamonu ve Karabük İli Davul Zurna Sanatçıları ve KöçekTakımlar

İTOBİAD KONGRE/18 I. International Congress of Human and Social Sciences Research, ALANYA, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, cilt.1, ss.288-291

SUFÎ DÜŞÜNCEDE İNSAN ANLAYIŞI

MUASIR DÜNYADA İNTEQRASİYA VE ELMİN AKTUAL PROBLEMLERİ, LENKERAN, Azerbaycan, 22 - 23 Aralık 2017, ss.79-83

TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALKIŞLAR İLE DEDE KORKUT HİKAYELERİNDE ALKIŞ VE DUA

III. TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.471-476

“Türk Kültüründe Alkışlar İle Dede Korkut Hikâyelerinde Alkışlar ve Dua”

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 27 Mayıs 2016

11 YY DA TÜRK HALK KÜLTÜR DİLİ OLARAK MÜZİK VE DİVANÜ LÜGATİT TÜRK TEKİ YANSIMALAI

2.ULUSLARARASI KAŞKARLİ MAHMUD SEMPOZYUMU, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 23 Nisan 2016, ss.170-172

DİVANÜ LÜGATİ T TÜRK TE KIRGIZ TÜRKÇESİNİN İZLERİ

2.ULUSLARARASI KAŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 23 Nisan 2016, ss.170-173

11 YÜZYILDA TÜRK HALK KÜLTÜR DİLİ OLARAK MÜZİK VE DİVANÜ LÜGATİ T TÜRK TEKİ YANSIMALARI

II. ULUSLARARASI KAŞGARLI MAHMUD SEMPOZYUMU, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 23 Nisan 2016, ss.170-173

KIRGIZ DİLİNDEKİ ÖLÜM VE BAŞSAĞLIĞI İLE İLGİLİ DEYİŞLER

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Almati, Kazakistan, 20 - 22 Mayıs 2015, cilt.3, ss.341-345

ÇAĞDAŞ TÜRK NESRİNİN DUAYENİNİN GÜZELLİK DÜNYASI CEMİLE ÖYKÜSÜ ESASINDA

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 23 Nisan 2015, cilt.1, ss.80-84

Kitap & Kitap Bölümleri