Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modern ve Ötesi Türkiye’xxde Görsel Sanatlar

Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 Ekim 2019, ss.47-57