Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Impact of Tangible Asset Sales on Stock Returns: A Research on Manufacturing Companies Listed in Borsa Istanbul

Business and Economics Research Journal, cilt.11, ss.131-146, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ LİKİDİTE VE KARLILIK PERFORMANSLARININ COPRAS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.637-650, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Merkez Bankası Faiz Duyurularının Finansal Piyasalara Etkisi

Business and Economics Research Journal, cilt.5, ss.89-118, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

ULUSLARARASI PARA ve FİNANS International Money and Finance

Vadeli İşlem Piyasası Araçları, Değirmen Süleyman, Fisunoğlu Hüseyin Mahir, Şengönül Ahmet, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.85-100, 2016

Para Banka Kredi ve Finansal Sistem

Sermaye Piyasaları, Delice Güven, Ege İlhan, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.419-447, 2016