Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bacterial profiles and antibiotic susceptibility pattern in patients with chronic dacryocystitis

Journal of Surgery and Medicine, cilt.4, ss.217-221, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Which antibiotics should we prefer empirical treatment of urinarytract infections in elderly patients?

Journal of Surgery and Medicine, cilt.3, ss.856-860, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Is there any association between antibiotic resistance and virulence genes in Enterococcus isolates?

Medical Science and Discovery, cilt.6, ss.310-315, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of hepatitis B virus and Hepatitis C virus frequency in hemodialysis patients

Annals of Medical Research, cilt.26, ss.3007-3011, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rotavirüs Sıklığının Araştırılması

Journal of Contemporary Medicine, cilt.8, ss.313-315, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Moraxella catarrhalis’in Önemi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,, cilt.1, ss.25-27, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı Kişilerde Moraxella Catarrhalis in Nazofaringial Taşıyıcılığı ve Antimikrobiyallere Duyarlılığı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,, cilt.8, ss.80-83, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Isolation Rate and Antibiotic Resistance Pattern of Helicobacter Pylori in Dyspeptic Patients

Turkish Journal Of Medical Sciences, cilt.30, ss.143-146, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dışkı Kültürlerinden İzole Edilen Salmonella ve Shigella Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumları

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, cilt.6, ss.313-316, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KARABÜK İLİNDE DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKI KADINLARDA (15-49 YAŞ) HEPATIT B VEHEPATIT C SEROPREVALANSI

4. ULUSLARARASIKADIN ÇOCUK SAGLIGI VE EGITIMI KONGRESI, 12 - 01 Aralık 2019

Yöremizde 15-49 Yaş Arası Kadınlarda Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 1 - 03 Mart 2019

Karabük İlinde Hepatit C Seroprevalansı ve Genotip Dağılımı

II. Uluslar arası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2018 Ankara., 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Hastanemizden İzole edilen Yara Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarlılıkları

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, 26-27 Nisan 2018, Ankara., 26 - 27 Nisan 2018

HASTANEMİZDE İZOLE EDİLEN YARA ENFEKSİYON ETKENLERİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, 26 - 27 Nisan 2018

Antimicrobial Resistance Pattern of Vancomycin Resistant Enterococci and Molecular Epidemiological Analysis by PFGE as a Gold Standard”

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017” 24 to 28 April 2017,Ahi Evran University, Kırşehir (Turkey)., 24 - 28 Nisan 2017

. Molecular Epidemiological Analysis of Bacillus spp. Pseudo Outbreak by Using Arbitrarily- Primed Polymerase Chain Reaction

INTERNATIONAL DNA DAY AND GENOME CONGRESS (IDDGC) 2017” 24 to 28 April 2017,Ahi Evran University, Kırşehir (Turkey)., 24 - 28 Nisan 2017

Hastanemizde Yatan Hastalardan İzole Edilen Yara Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Profili.

1. Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi,9-11 Mart 2017, Karabük., Türkiye, 9 - 11 Mart 2017

Bakteriyel Konjonktivit Etkenlerinin Rutinde Kullanılan Antibiyotiklere İn-vitro Duyarlılığı

1. Karadeniz Cerrahi Hemşireliğinde Temel Yaklaşımlar Kongresi,9-11 Mart 2017, Karabük., Türkiye, 9 - 11 Mart 2017

İnfluenza İle Karışan Tifoid Tularemi

31. Ankem Kongresi 4-8 Mayıs 2016 Bodrum Muğla., Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

Kan Kültürü Sonuçları İlk 13 saatte verilebilir mi?

31. Ankem Kongresi 4-8 Mayıs 2016 Bodrum Muğla., Türkiye, 4 - 08 Mayıs 2016

İTP Nedeniyle Kortikosteroid Kullanan Hastada Gelişen Salmonella Enteritidis Menenjiti Olgu Sunumu ps 107

30. Ankem Kongresi 6-10 Mayıs 2015 Girne KKTC, Merit Park Otel, Kongre Merkezi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.212

İleri Evre Alzheimer Hastasında Gelişen Çoklu İlaca Dirençli Aerococcus Viridans Sepsisi ps 056

30. Ankem Kongresi 6-10 Mayıs 2015 Girne KKTC Merit Park Otel, Kongre Merkezi, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.151

Sağlık Çalışanlarında Kan Ve Vücut Sıvılarıyla İlişkili Yaralanmaların Değerlendirilmesi ps 104

30. Ankem Kongresi 6-10 Mayıs 2015 Girne KKTC, , Merit Park Otel, Kongre Merkezi., Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015, ss.209

Pediatrik yaş grubunda Toplum Kökenli Üriner İnfeksiyon Etkeni Olarak İzole Edilen E. coli Suşlarının İn-vitro Antibiyotik Direnç Profili

XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 25-29 Mart 2015 ,Maritime Pine Beach Hotel-ANTALYA., Türkiye, 25 - 29 Mart 2015, ss.202-203

Hemodiyaliz Hastalarında HbsAg AntiHbs ve AntiHCV Seroprevalansı

XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Mart 2015

Kedi Isırığı Sonrası Gelişen Pasteurella Multocida ya bağlı Sellülit Olgusu

XXXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014, Antalya, PS 226.s.287-288., Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.287-288

Nazofarinkste Kolonize Olmuş Pnömokoklarda Penisilin Direnci

XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aksu Antalya, Türkiye, 8 - 13 Ekim 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

ESKAPE Patojenler

Academic Studies on Natural and Heath Science, Mehmet Dalkılıç, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.423-437, 2019