Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2014 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1992 - 1994 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1984 - 1987 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Ahmed Vâsıf Efendi ve Mehâsinü’l-Asâr ve Hakā’iku’l-Ahbâr’ı 1166-1188/1752-1774(İnceleme ve metin)

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

 • 1994 Yüksek Lisans

  Havass-ı Refi`a Mahkemesi 369 nolu kadı siciline göre 1815-1820 tarihlerinde Eyüp’xxde sosyal ve iktisadi hayat

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü Arapça