Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

LOCAL AUTHORITIES PARTICIPATION IN THE TOURISM PLANNING PROCESS

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, ss.190-212, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Host Community Perceptions of Tourism Impacts: A Case Study on the World Heritage City of Safranbolu, Turkey

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, cilt.43, ss.115-141, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cultural Differences: A Study in Trabzon and Sanliurfa in the Context of Hofstede's Cultural Dimensions

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, ss.271-295, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Measuring the Effect of Restaurant Servicescapes on Customer Loyalty

Turizm Akademik Dergisi, cilt.6, ss.255-270, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Meydana Gelen Su Sporları Kazalarının İncelenmesi

Karabük University Journal of Institute of Social Sciences, cilt.9, ss.457-471, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİNİ MEKANLARI ZİYARET EDEN TURİSTLERİN SEYAHATMOTİVASYONLARI: KASTAMONU İLİNDE BİR UYGULAMA

Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.111-132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehir Otellerinde Hizmet Kalitesi Algısının Belirlenmesi: Ankara İlinde Bir Uygulama

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Karadeniz Bölümü Antik Kentlerinin Kültürel Miras Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.1-27, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GELENEKSEL BİR ÜRÜN OLARAK KASTAMONU PASTIRMASI

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, cilt.3, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GASTRODİPLOMASİ TÜRK MUTFAĞININ TANITIMINDA BİR ARAÇ OLABİLİR Mİ?

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.14-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Motivasyonu İle İş Tatmini Üzerine Otel İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.12-28, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eskişehir’in Etnobotanik Çeşitliliğinin Eko-Gastronomi Faaliyetleri Çerçevesinde İncelenmesi

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.51-58, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel Türk Tatlısı Olarak Lokum ve Safranbolu Lokumu

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.5, ss.333-344, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Churches in the Western Black Sea Region and Evaluation of Their Tourism Potential

Ricerche e progetti per il territorio la citta e l'architettura, cilt.8, no.11, ss.346-357, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Churches in the Western Black Sea Region and Evaluation of Their Tourism Potential

IN BO-RICERCHE E PROGETTI PER IL TERRITORIO LA CITTA E L ARCHITETTURA, cilt.8, ss.346-357, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları Karabük Üniversitesi Öğrencileri Üzerine bir Araştırma

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From Wine Production to Wine Tourism Experience the Case of Anatolia Turkey

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yerel Halkın Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları Safranbolu Örneği

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizmin Yerel Halkın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Safranbolu Örneği

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfaz Koruma Memurlarının İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları Batı Karadeniz Bölümü Örneği

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Religious Tourism in Turkey

ALTERNATIVE TOURISM IN TURKEY: ROLE, POTENTIAL DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, cilt.121, ss.151-172, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Tourists Perception of Green Practices in Eco Friendly Hotels A Case Study from the Antalya Region of Turkey

Journal of Tourism Challenges and Trends, cilt.7, ss.9-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ecotourism as a Rural Development Tool in Western Black Sea Region Turkey

Ovidius University Annals Economic Sciences Series, cilt.13, ss.268-271, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batı Karadeniz Bölümü Ekoturizm Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve bir Ekoturizm Rotası Önerisi

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.1093-1128, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basic Characteristics Motivations and Activities of Ecotourists A Case of Lake Van Basin Area Turkey

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.91-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.155-183, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perceptions of Residents towards the Impacts of Tourism in the Kure Mountains National Park Turkey

International Journal of Business and Social Science, cilt.4, ss.45-56, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Religious Tourism A Vehicle for Alternative and Sustainable Tourism in Turkey

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.54-67, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konaklama İşletmelerinde Cinsel Taciz ve Cinsiyet Ayırımı

Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, ss.74-76, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TURKEY’S PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL FEMALE TRAVELERS

7. International Conference on Gender Studies, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 10 - 12 Ekim 2019, cilt.1, ss.430-440

Determination of Variables That Affect the Satisfaction Levels of Visiting Tourists By Logistics Regression Analysis

1st International Data Science and Engineering Sympposium, Karabük, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019, ss.274-287 Creative Commons License

YERLİ TURİSTLERİN ETİK YİYECEK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Karabük, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.435-444

SHIFTING THE STRUCTURE OF THE TOURISM INDUSTRY UNDER THE IMPACT OF 4.0 TECHNOLOGY

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON 3D PRINTING (ADDITIVE MANUFACTURING) TECHNOLOGIES AND DIGITAL INDUSTRY, 11 - 14 Nisan 2019

BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ANTİK KENTLERİNİN KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

1st International Conference on Tourism and Architecture, Safranbolu, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018

ECOTOURISM AS A SOCIAL INNOVATION: LESSONS FROM TURKEY

5th European Ecotourism Conference, Tiflis, Gürcistan, 10 - 15 Eylül 2018

İNKÖY’S ECOTOURISM RESOURCES AND LOCAL DEVELOPMENT

5th European Ecotourism Conference, Tiflis, Gürcistan, 10 - 15 Eylül 2018

Ekoturizm ve Sertifikasyon Sistemi

INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OF TOURISM RESEARCH, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

The Semiotic Analysis of Safranbolu Photographs: A Case Study on Visitors’s Comments

International West Asia Congress of Tourism Resarch, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Ecotourism and Certification System

International West Asia Congress of Tourism Resarch, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Souvenir Purchasing Behaviors of the Far East Tourists: A Study on the Visitors to Safranbolu

International West Asia Congress of Tourism Research, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Geleneksel Türk Tatlısı olarak Lonum ve Safranbolu Lokumu

2. Gastronomi Turizmi Kongresi, Türkiye, 21 - 22 Eylül 2017

Identifying Critical Success Factors in Turkish Wine Tourism from the Perspectives of Travel Agencies

11th annual conference of the American Association of Wine Economists, 28 Haziran - 02 Temmuz 2017

Winemaking: A Tradition in Assyrian Community in Mardin Turkey

11th annual conference of the American Association of Wine Economists, 28 Haziran - 02 Temmuz 2017

Churches in the Western Black Sea Region and Evaluation of Their Tourism Potential

Il futuro degli edifici di culto-The Future of Churches, Bologna, İtalya, 5 - 07 Ekim 2016

The Role of Stakeholders in Sustainable Tourism Development in Safranbolu Turkey

HLST Summer 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism, 12 - 14 Temmuz 2016

The Impact of Tourism on Residents Quality of Life The Case of Van Turkey

HLST Summer 2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism, 12 - 14 Temmuz 2016

From Wine Production to Wine Tourism Experience the Case of Anatolia

EuAWE XXII Enometrics Conference, Brno, Çek Cumhuriyeti, 27 - 29 Mayıs 2015

Viniculture in Urartu Civilization

EuAWE XXII Enometrics Conference, Brno, Çek Cumhuriyeti, 27 - 29 Mayıs 2015

WATER SPORTS FESTIVAL IN THE LAKE VAN BASIN AND A RESEARCH ON THE EXPECTATIONS AND SATISFACTION LEVEL OF THE PARTICIPANTS

Leisure Studies Asssociation: Sport, Festivity and Digital Cultures, Glasgow, İngiltere, 7 - 09 Temmuz 2014

DETERMINING THE POTENTIAL OF OUTDOOR SPORTS OF DEVREKANI BASIN USING R WOT ANALYSIS

Leisure Studies Association Conference: Sport, Festivity and Digital Cultures, Glasgow, İngiltere, 7 - 09 Temmuz 2014

Religious tourism A vehicle for sustainable tourism in Turkey

ISCET international congress on tourism, 21 - 23 Haziran 2010

Safranbolu Tourism versus Conservation

The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism and Hospitality and Leisure, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Nisan 2008, ss.438-446

Safranbolu da Yemek Kültürü

I. Ulusal Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Nisan 2003, ss.81-88

Kitap & Kitap Bölümleri

TURİSTLERİN SAFRANBOLU DESTİNASYONU TERCİHİNDEDİKKATE ALDIĞI FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turizm Araştırmaları, Alaeddinoglu, F., Özer, S., Şahin, S., Kalay, A.H., Editör, Paradigma Akademi, ss.315-345, 2019

Turistlerin Safranbolu Destinasyonu Tercihinde Dikkate Aldığı Faktörlerin Değerlendirilmesi

Turizm Araştırmaları, Alaaddinoğlu, Faruk, Özer, Songül,Şahin, Sedat ve Arslan, Hacer, Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.315-345, 2019

Sanayi 4.0’ın Turizm Endüstrisi Üzerindeki Etkisi ve Dünya Turizminin Gelişme Senaryoları

Sanayi 4.0 Teknolojik Alanları ve Uygulamaları, Kerim Çetinkaya-Pınar Demircioğlu-Koray Özsoy-Burhan Duman, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.313-330, 2019

Safranbolu Unesco Dünya Miras Alanında Kadın İşgücü İstihdamı ve Kadın Emeğinin Kültür Turizminin Gelişmesine Etkisi

Kültürel Miras ve Kadın, Gökçe Şimşek, Mustafa Aslan, Dilşen İ. Erdoğan, Ayten Can, Birsen Erat, Editör, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, ss.357-374, 2017

Çerkes Murfak Kültürünün Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Düzce ili Örneği

Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Düriye Bozok, Cevdet Avcıkurt, Murat Doğdubay, Mehmet Sarıoğlan, G. Kemal Girgin, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.127-139, 2017

Yemek Kültürlerine Ait Karakteristik Özelliklerin Bozulması: Türk Yemek Kültürü Örneği

Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Düriye Bozok, Cevdet Avcıkurt, Murat Doğdubay, Mehmet Sarıoğlan, G. Kemal Girgin, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.40-54, 2017

Religious Tourism in Turkey

Alternative Tourism in TurkeyRole Potential Development and Sustainability, Istvan Egresi, Editör, Springer, Cham, ss.151-173, 2016

Ansiklopedide Bölümler

Turizm Ansiklopedisi

Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., ss.331-331, 2019