Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2007 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tasavvuf, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  17. yüzyıl şâiri Ahmed Yârî ve Dîvân'ı: İnceleme-metin

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 • 2007 Yüksek Lisans

  Fuzûlî'nin Leylâ ve Mecnûn'unda Tasavvufî Kavram ve Unsurlar

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü