Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kelime Öğretimi Açısından Bilmecelerin Yeri: Küçükler Gazetesi Örneği

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.11, ss.108-123, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi Çeviri Çocuk Masallarında Kültürel Değişim (Eski Harfli Çocuk Yıldızı Dergisi Örneği)

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.3326-3397, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aşkın Sonsuz İklîminde Batmayan Gün Romanı

Kubbealtı Akademi Mecmuası, ss.54-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nev’î Yahyâ’nın Ayna’sı

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, ss.39-60, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1938 Okuma Kitabı ve 2017 Türkçe Ders Kitabının Metinsellik Ölçütleri Yönünden Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

Ders Kitaplari Uluslararasi Sempozyumu (Dekus 2018), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, ss.30-39

Kelime Öğretimi Açısından Bilmecelerin Yeri: Küçükler Gazetesi

International Congress on Afro-Eurasian Research IV, 27 - 29 Nisan 2018

Fuzûlî’nin ‘Rind ü Zâhid’ Örneğine Tasavvufta ‘Vahdet’ Düşüncesi

International Congress On Afro-Eurasian Research IV, 27 - 29 Nisan 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Yârî Dîvânı (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2014