Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam Dünyasında Birlik Arayışları: İslam Konferansı- İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye

Türk- İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Dünya Savaşı Sonunda Kuzey Kafkasya’da Ortaya Çıkan Siyasi Gelişmeler ve Türkiye

Türk- İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mainstream Education Requests with Alphabet Discussions between the Albanian and Attitudes of the Ottoman State

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.506-526, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Crypto Money Bitcoin: Its Occurrence, ProcessAnd Impacts

International Journal of Social Science Economic Research, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arnavutlar Arasında Anadilde Eğitim Talepleri İle Alfabe Tartışmaları ve Osmanlı Devleti’nin Tutumu

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

19.Yüzyılın Ortalarında Çeşme’xxnin Demografik Yapısı (Müslüman Nüfusu)

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Affects of Marshall Plan on Turkish Economy

Sociology Study, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köy Enstitüleri Hakkında Sözlü Tarih Araştırması

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir İnkılap ve Mücadele Adamı: Rıdvan Hüsrev (Gerede)

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokrat Parti Dönemi Kültür Politikaları 1950 1960

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dünya Savaşı Öncesi Balkanlar daki Politik Gelişmeler ve Türkiye

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soğuk Savaşta Almanya Bölünmüş Almanya nın Birleştirilmesine Yönelik Çabalar

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hâkimiyet i Milliye ve Hilafete Dair Uygulamalarda Milli Mücadelenin Önde Gelen Kadrosunun Tutumları

Türk- İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balkan Antantı Balkanlar da İttifak Arayışları ve Türkiye

Yeni Türkiye Rumeli- Balkanlar Özel Sayısı, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Dünya Savaşı nda Çanakkale Cephesi ve Mustafa Kemal Atatürk

Yeni Türkiye Çanakkale Özel Sayısı, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile İlgili Gelişmeler

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milli Mücadelenin Başlarındaki Gelişmelerin Hatıralar Çerçevesinde Değerlendirilmesi

The Journal of Academic Social Science Studies, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şeyh Sait Ayaklanması

Turkish Studies, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malta Sürgünleri ve Ali Fethi (Okyar)

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İsmet İnönü Dönemi Güzel Sanatlar Politikaları

The Journal of Academic Social Science Studies, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mustafa Kemal (Atatürk) ve Ali Fethi (Okyar)’nin Faaliyetleri Işığında Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Siyasi Gelişmeler

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ataturk and Fine Arts

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.1, ss.41-54, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Atatürk ve Güzel Sanatlar

Journal of History Culture and Art Research, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet in İlk Yılarında Radyo

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.1, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Serbest Cumhuriyet Fırkası nın Kuruluşunda Dış Politik ve Ekonomik Gelişmelerin Etkileri

TÜRK İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, ss.1, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Discussions On "Culture" and "Civilization" Concepts And Ataturk's Ideas

CTAD-CUMHURIYET TARIHI ARASTIRMALARI DERGISI, cilt.7, ss.103-122, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kültür ve Medeniyet Kavramları Etrafındaki Tartışmalar ve Atatürk’ün Düşünceleri

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk- İngiliz Dostluğunun Tezahürü ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Kuruluşu

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köy Enstitüleri'nde İş Hayatı

TÜRK İSLAM MEDENİYETİ AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, ss.1, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kadın, İşçi ve Çocuk Sorunlarının Batılılaşma İçindeki Yeri

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Peasant in the Turkey at the end of XIX. Century According to William Mitchell Ramsay

Türk- İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye ile Romanya Arasındaki Siyasal ve Ekonomik İlişkilere Genel Bir Bakış

Türkiye- Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu, Constanta, Romanya, 4 - 06 Ekim 2017, cilt.2, ss.1535-1584

Türkiye’xxnin Vazgeçilmezliği: Jeo-Stratejik Konum, Enerji Koridoru ve Güvenlik

International Congress on Social Sciences, Skopje, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019

Türkiye’deki Çerkes Evlerinin (Adıge Vune) Sosyal Hayata Etkileri

Comité International des Études Pré-Ottomanes et OttomanesUluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi, 4 - 08 Ekim 2016

Türkiye ile Romanya Arasındaki Ekonomik İlişkiler

Türkiye- Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu, 4 - 06 Ekim 2017

Turkish- American Relations in The Framework of The Marshall Plan

3rdInternational Conference onSocial Sciences and Education Research, 27 - 29 Nisan 2017

Demographic Structure of Çeşme in the Middles of the 19th Century

III. International Cesme- Chıos History, Culture and Tourism Symposium, 3 - 04 Kasım 2016

Türkiye deki Çerkes Evlerinin Sosyal Hayata Etkileri

Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi CIEPO- 22 Sempozyum, 4 - 08 Ekim 2016

Ulus Devletin Yapılandırılması Sürecinde Köy Enstitüleri

Akademik Düzlemde Köy Enstitüleri Sempozyumu, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2016

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin Kuruluşu

3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim - 01 Kasım 2013

Everyday Life in Turkey’ Eserinde Mrs. W. M. Ramsay’ın Osmanlı Ülkesindeki Kadınlara Dair İzlenimleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Kadın Konferansı, 9 - 11 Mayıs 2012

Opinions of William Mitchell Ramsay about Transportation System of Ottoman State at the end of the XIX. Century

CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu, 14 - 16 Nisan 2011

Cumhuriyet Tarihimizin Eğitim ve Kültür Politikalarında Hasan- Âli Yücel

Aramızdan Ayrılışının 50. Yılında Hasan- Âli Yücel’den Günümüze Eğitim Bilim Kültür Politikaları Sempozyumu, Türkiye, 25 - 26 Şubat 2011

Köy Enstitüleri Modeli ile Kırsal Kesimin Eğitim ve Sorunlarına Farklı Yaklaşımlar

1st International Symposium on History Education, Ataturk University Kazim Karabekir School of Education Department of History Education, 16 - 18 Haziran 2010

Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın Kuruluşu ve Gelişimi

Kuruluşundan Bugüne Karabük ve Demir Çelik Sempozyumu, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2010

The Peasant in the Turkey at the end of XIX Century According to William Mitchell Ramsay

CIEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları XVI, 14 - 19 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri