Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Scheduling Comparison Between Multi-Objective Mathematical Models and Genetic Algorithms Approach in Textile Industry

International Journal of Services and Operation Management (IJSOM), cilt.25, ss.236-258, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Scheduling Comparison Between Multi-Objective Mathematical Models and Genetic Algorithms Approach In The Textile Industry

International Journal of Services and Operation Management (IJSOM), cilt.25, ss.236-258, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COST MANAGEMENT IN IRON – STEEL INDUSTRY: AN EXAMPLE FOR LOCATION CHOICE BY TOPSIS METHOD

Second International Iron and Steel Symposium (IISS’15), Karabük, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2015, ss.825-829

STRATEJİK İÇ GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014, ss.691-699

Stratejik İç Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Meslek Yüksekokulu Örneği

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2014, ss.691-699