Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İtikâfın Maneviyat ve Psikopatoloji İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Türk Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, cilt.1, ss.97-113, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kredi Tutumlarının Maneviyat ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

Econder Uluslararası Akademik Dergi, cilt.3, ss.145-167, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz. Peygamber Dönemi Mehir Miktarları ve Günümüzdeki Karşılıkları

Pamukkale Üniverstesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.209-232, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

İslâm Hukukunda Gözetilmesi Zorunlu Maslahatlar Çerçevesinde İnsan Onuru

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.150-169, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Article of Abu'l-Abbas as-Seruci Nefehatu'n-nesemat fi Vusuli Ihdai's-sevabi li'l-emvat - Determining the Sources of Hadith Analysis and Translation

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.7, ss.760-781, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İslam Hukukunda Fulûs’un Değerinde Değişimi İfade Eden DörtKavram: Rahs, Galâ, Kesâd, Inkıta

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (TİAD), cilt.1, ss.106-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hukukunda Paranın Değer Kaybının Ödenmesini Gerektiren Esaslar

Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi (TİAD), cilt.1, ss.19-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yahudilik ve İslam da Zina Suçu ve Cezası

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.271-297, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MECELLE ŞÂRİHİ ALİ HAYDAR EFENDİ VE MEFKÛD RİSÂLESİ

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.493-516, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ensar, Muhacir, Cihad, Gazve ve Şehitler Hakkında...

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.2, ss.232-269, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslam Hukuku Muamelât Konularında Sükût’a Rıza Anlamı Verilen İşlemler

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.131-165, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fatih Bir Fakih Ebû Abdullah Esed b. Furât b. Sinan (759-828) Hayatı ve Fıkıh İlmindeki Yeri

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.257-277, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlk Mufassal Hidâye Şârihi Ebu'l-Abbâs es-Serûci (637-710/1239-1310) Hayatı ve Eserleri

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.101-116, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Paranın Değerinin Değişmesine İlişkin Hükümler

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ss.197-212, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Safranbolu Şer’iye Sicilleri 2116 Numaralı Defterde Devletin Piyasalara Müdahalesi

Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019, ss.582-591

Kıblenin Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a Tahvili

1. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Antalya/Alanya, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.901-910

Kur’an Perspektifinden İslam İktisat Düşüncesinde Ahlaki İlkeler

1. İslam Ekonomisi ve Finansı Kongresi: Dünü ve Bugünü, Karabük, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2018, ss.158-167

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivinde Yer Alan Urfalı Müftü, Müderris ve Kâdılar/Nâibler

II. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 10 - 12 Mart 2017, cilt.1, ss.325-336

Harran İlim Havzasında Yetişmiş Bayan Âlimler

I. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu, Şanlıurfa, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2017, cilt.1, ss.338-346

İslam Hukukunda Gelirin Topluma Yayılması İçin Getirilen Düzenlemeler

Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı 2016, Uşak, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2016, cilt.1, ss.462-469

Şeyhülislam İbn Kemal in İçki Konusundaki Üç Risalesi

Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Tokat, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2014, cilt.3, ss.159-169

Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî nin el Âbir fi l ensâr ve l muhâcir İsimli Eseri ve Fıkhi Yönden Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu, Gümüşhane, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, cilt.1, ss.697-708

İslâm Hukukunda Gözetilmesi Zorunlu Maslahatlar Çerçevesinde İnsan Onuru

“Hz. Peygamber Ve İnsan Onuru” Konulu Uluslararası Sempozyum, Şanlıurfa, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

Kitap & Kitap Bölümleri