Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye ve Macaristan Arasındaki Ticaret Dengesi ve J Eğrisi

Seventh International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS VII), Budapest, Macaristan, 10 - 12 Eylül 2019, cilt.1, ss.185-194

Türkiye’nin Dış Ticaretinin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşım

IMCOFE VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Roma, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.288-294

PISA Örneklemi Üzerinden Beşeri Sermaye İle BölgeselKalkınma İlişkisinin İncelenmesi

1st International Congress of Human and Social Sciences Research, ANTALYA-ALANYA, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.911-920

Türkiye’nin Dış Ticaretinin Belirleyicileri Üzerine Teorik Bir Yaklaşaım

VI. International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ROMA, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.289-295

Ülkeden Ülkeye Eğimi Farklılaşan Phillps Eğrisi

VI. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia, ROMA, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.311-319

Türkiye’de Küresel Girişimciliğin Gelişimi

VI. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia, ROMA, İtalya, 4 - 06 Eylül 2018, ss.102-103