Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exposure to Domestic Violence and Its Effects on Adolescents: A Survey Among Turkish Students

Journal of child and adolescent psychiatric nursing, cilt.32, ss.210-219, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults with Multiple Sclerosis

International Journal of Mental Health Psychiatry, cilt.3, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Personality traits in aesthetic surgery patients

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.554-558, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Migren Hastalarında Yeme Tutumu

Akonder Journal of Advanced Neurological Science, cilt.3, ss.33-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Blood Groups and Other Factors on Occupational Noise Induced Hearing Loss

K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahi Dergisi, cilt.16, ss.5-9, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Speech and Language Problems and The Outcomes of Language Tests

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.1-7, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perception of Bronchoconstriction in Obstructive Pulmonary Diseases

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.19-24, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Bir Deprem Örnekleminde Değerlendirilmesi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.46-49, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Menstrual Migrenli Hastalarda Başağrı Parametreleri ile Anksiyete ve Depresyon Skorları Arasında İlişki

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.108-111, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Madde Kullanma Eğilimi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.4, ss.87-93, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırıkkale İli İlköğretim Okullarında Enürezis Nokturna Taraması: Bir Alan Araştırması

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.104-107, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bronşial Astımlı Hastalarda Depresyon

Klinik Psikiyatri Dergisi, cilt.3, ss.99-101, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Sınavının Ertelenmesi ile Lise Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kırıkkale Örneklemi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-4, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Astımlılarda Serum Lipid Profili

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,, cilt.1, ss.20-21, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Clarithromycin on Severity of Bronchial Hyper-Responsiveness in Patients with Mild Asthma

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.24-27, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Depresyon

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.2, ss.45-48, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spinal Kord Yaralanması Sonrası Bası Yarası Olan Hastalarda Depresyon ve Kaygı

Romatoloji ve Tıp Rehabilitasyon Dergisi, cilt.5, ss.182-186, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocuklarda Görme Fonksiyonu ve Zeka

VIII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2017

Estetik Cerrahi Hastalarında Kişilik Özellikleri’

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015

Exposure to Domestic Violence and Its Effects on Adolescents

14th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect, 27 - 30 Eylül 2015

Migren Hastalarında Yeme Tutumu’

50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 21 - 27 Kasım 2014

Enürezis Nokturnalı Çocuklarda Bender-Gestalt Testi

11. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 Nisan 2001 - 24 Nisan 2011

Yaşlı Astımlı Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Psikopatoloji

Toraks Derneği VII. Yıllık Kongresi, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2004

Yaşlı Astımlılarda Psikolojik Durum

Toraks Derneği V. Yıllık Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2002

Kronik Sinüzitli Hastalarda MMPI Profili

26.Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahi Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2001

Menepozdaki Kadın Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi

II.Uluslararası Jinekoloji & Obstetrik Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Ekim 1999

Bomba Fabrikasında Çalışan İşçilerdeki Lipid Parametreleri İle Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişki

The First İnternational Biosciences Days. The First Congress of Balkan Association of Biosciensces XVth National Congress of Biochemistry Clinical Laboratory Automation Symposium–II, Türkiye, 20 Nisan - 24 Eylül 1999

Bomba Fabrikasında Çalışan İşçilerde Anksiyete Düzeyleri ve Lipidler

The First Congress of Balkan Association of Biosciensces XVth National Congress of Biochemistry Clinical Laboratory Automation Symposium-II, Türkiye, 20 - 24 Nisan 1999

Pain in Spinal Cord Injured Patients

VII. İnternational Symposium The Pain Clinic, 2 - 06 Ekim 1996

Hemiplejik Hastalarda Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma

XIII. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, Türkiye, 27 Ekim - 02 Kasım 1991

Paraplejik Hastaların Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi

XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1990