Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DESIGNING PUBLIC SQUARES TO OPTIMIZE HUMAN OUTDOOR THERMAL COMFORT: A CASE STUDY IN SAFRANBOLU

Journal of Awareness, cilt.6, ss.333-345, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

21. YÜZYIL TÜRKİYE’SİNDE TARİHSİCİ MİMARLIĞIN İZİ: ÜNİVERSİTE GİRİŞ (NİZAMİYE) KAPILARI

EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES, cilt.7, ss.44-55, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karar Destek Sistemleri Kullanarak Safranbolu Tabakhane Binasının Yeniden Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.35, ss.1-13, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HBIM Nokta Bulutu İşlemede Farklı Yazılımların Değerlendirilmesi

Research 2020 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 18 - 21 Kasım 2020, ss.1-4

SAFRANBOLU TABAKHANE BİNASI YENİDEN KULLANIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2018, cilt.1, ss.576-585