Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Apollon Smintheus Tapınağı’xxnın Figürlü Sütun Tamburları

Belleten, ss.261-264, 1980 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seleukeia Sidera

Anadolu-Anatolia, ss.457-470, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Magnesia Antik Dünyanın Çoşkulu Mekanı Stadyum

Aktüel Arkeoloji, ss.118-127, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Menderes Magnesiası Stadion Kazıları

Anadolu, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vitruvische Volute am Artemis-Tempel von Hermogenes in Magnesia am Mäander

Istanbuler Mitteilungen, ss.399-415, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Die problematischen Bauglieder des Smintheion

Revue Archéologique Nouvelle Série, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Überlegungen zum ionischen Gebalk

Istanbuler Mitteilungen, ss.101-108, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zu Den Columnae Caelatae

Anadolu, 1981 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayraklı (Eski İzmir) çatı kiremitleri

Anadolu, ss.115-126, 1976 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Magnesia’da Koruma Uygulamaları

Kültürel Mirasın Korunması Uluslararası Bursa Sempozyumu 2017, Bursa, Türkiye, 19 Ekim 2017 - 21 Ekim 2016, ss.321-327

Das Stadtbild von Magnesia am Maander nach den 30-jahrigen Ausgrabungen (Kurzfassung)

CitycapesMonuments of Western Asia Minor, Hamburg, Almanya, 29 - 31 Ekim 2017, cilt.1, ss.39-41

The Conservation of an Opus Sectile Wall Decoration at the Latrine in Magnesia on the Meander

Proceedings of the 12th Conference of the International Commitee for the Conservation of Mosaics, Sardinya, İtalya, 27 - 31 Ekim 2017, cilt.1, ss.398-400

Magnesia’da Koruma Onarım Sergileme Çalışmaları

Kültürel Mirasın Korunması, Bursa, Türkiye, 19 - 20 Ekim 2017, cilt.1, ss.59

Vorhadenes oder Neuse in Magnesia am Maander

Zwischen Bruch und Kontinuitat - Architektur in Kleinasien im Übergang vom Hellenismus zur römischen Kaiserzeit, Graz, Avusturya, 26 - 29 Nisan 2017, cilt.1, ss.2

Arkeolojik Mimaride Taş Kullanımı Magnesia Theatron Örneği

IV. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı: Türkiye Arkeolojisinde Taş: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, cilt.1, ss.102-108

MÖ I Bin de Arkaik Klasik ve Hellenistik Dönemler Anadolu da Kentleşme

I.Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 22 - 23 Ekim 2015

Der Artemistempel von Magnesia

ad summum templum architecturae, Mainz, Almanya, 16 - 17 Ekim 2015

Arkeolojik Mimaride Taş Kullanımı

IV.ODTÜ ARKEOMETRİ ÇALIŞTAYITÜRKİYE ARKEOLOJİSİ’NDE TAŞ: ARKEOLOJİK VE ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015

Magnesia ad Maeandrum 2004 (21. Yılı)

27. Kazı Sonuçları Toplantısı, Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2005, cilt.1, ss.273-288

Überlegungen zu Palaimagnesia

Frühes Ionien-eine Bestandsaufnahme, 26 Eylül - 01 Ekim 1999

Magnesia ad Maeandrum 2002 (19. Yıl)

25. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2003, ss.371-380

Magnesia ad Maeandrum 2001 Yılı Kazısı (18.Yıl)

24. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 27 - 31 Mayıs 2002, cilt.2, ss.91-104

Magnesia ad Maeandrum 2000 Yılı Kazısı (17.Yıl)

23. Kazı Sonuçları Toplantısı, İzmir, Türkiye, 28 Temmuz 2001 - 01 Haziran 2016, cilt.2, ss.461-474

Der Oberbau des Smintheion in der Troas

Hermogenes und die hochhellenistische Architektur, Berlin, Almanya, 28 - 29 Temmuz 1988, ss.45-50

Kitap & Kitap Bölümleri

Arkeolojik Mimaride Taş

Bilgin Kültür ve Sanat, 2019

Neues zu Magnesia, archäologisch und epigraphisch

ad summum templum architecturae – Forschungen zur antiken Architektur im Spannungsfeld der Fragestellungen und Methoden, Heide Frielinghaus – Thomas G. Schattner, Editör, Bibliopolis /Möhnesee, Verlag, ss.61-86, 2018

Magnesia Die Idealstadt Von Platon

Prof. Dr. Nuran Şahin’xxe Armağan Kitabı: EPIPHANEIA, Onur Zunal, Yasemin Polat, Hüseyin Cevizoğlu vd, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.21-30, 2018

Ahmet Cemal Paşa

Archippe Studi in onore di Sebastiana Lagona, M.Frasca-A.Tempio-E.Tortorici, Editör, Bonanno Editore, Roma, ss.39-42, 2017

A "Door" between Two Worlds. A Reflection on Tumuli

Tumulus as Sema Space Culture and Religion in the First Millenium BC, Oliver Henry, Uti Kelp, Editör, Walter de Gruyter, Berlin, ss.445-474, 2016

Foça Kazılarına Yorumsuz Bir Katkı

Ömer Özyiğit e Armağan, Okan, Emre-Atila, Cenker, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.57-64, 2016

Samosata I.Theos Antiokhos Sarayı

Kommagene nin İzinde, Mehmet Yelken, Editör, Adıyaman Tanıtma Vakfı Yayınları, Adıyaman, ss.117-128, 2016

Arkeolojik Mimari de Resim İÖ 30 000 500

Bilgin Kültür ve Sanat, Ankara, 2015

Pergamon und Magnesia again

Pergamon Alz Zentrum Der Hellenistischen Kunst, Ralf Grubinger, Editör, Michael Imfoh Verlag, Petersberg, ss.174-181, 2015

Arkeoloji Bölümü Kazıları

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 75.Yıl Armağanı Arkeoloji Bölümü Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011), Orhan Bingöl, Harun Taşkıran, Editör, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, 2012

Epiphanie an den Artemistempeln von Ephesos und Magnesia am Maander

In 100 Jahre österreichische Forschungen in Ephesos, H. Friesinger-F.Kritzinger, Editör, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, ss.233-240, 1999