Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2013 Doktora

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Türkiye

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1999 - 2004 Lisans

  Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Akademik personel açısından psikolojik sözleşme ihlali ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin analizi

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 2007 Yüksek Lisans

  İşletmelerde yabancılaşmanın sosyo-psikolojik etkileri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda bir uygulama

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)