Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ureteral Access Sheath Application Without Fluoroscopy in Retrograde Intrarenal Surgery

JCPSP-JOURNAL OF THE COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS PAKISTAN, cilt.30, ss.503-507, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stent Encrustation due to Forgotten Double-J Stents: A Series of Five Cases

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.7, ss.245-247, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Simultaneous Measurement of Pressure in the Calyces During RIRS in a Human Cadaver Model

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.6, ss.213-217, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Wunderlich Syndrome, Tuberous Sclerosis-Related Giant Renal Angiomyolipoma Rupture: Case Report

UROONKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF UROONCOLOGY, cilt.17, ss.76-78, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

What is the ideal age of circumcision for wound healing time?

The European Research Journal, cilt.2, ss.206-210, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Rapid Way of Circumcision: Bipolar Diathermic Knife

Turkiye Klinikleri Journal of Urology, cilt.6, ss.15-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İn situ Anterior Vaginal Wall Sleeing

Journal of Obstetrıcs and Gynecology, cilt.4, ss.890-892, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Skopisiz RIRS Taşsızlık ve Başarı Oranlarımız 482 Vakalık Deneyimimiz

6. Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Mart 2020

EKSTRATESTİKÜLER LEYDİG HÜCRELİ TÜMÖR: NADİR BİR OLGU SUNUMU

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019

Fournier Gangreni Sonrası Oluşan Skrotum Defektlerinin İki Loblu Pudendal Flep ile Rekonstrüksiyonu

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 41. Ulusal Kurultayı, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2019

SEMİNAL VEZİKÜL AMİLOİDOZU: OLGU SUNUMU

29. Ulusal Patoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2019

Pediatrik böbrek taşı tedavisinde RIRS etkinliği

28. Ulusal Üroloji Kongresi, 10 - 13 Eylül 2019

PARATESTİKÜLER LEİOMYOSARKOM: CERRAHİ SONRASI NÜKS

13.ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 08 Kasım 2017 - 12 Kasım 2018

Prostatın Diffüz B Hücreli Lenfomasına Bağlı Akut Renal Yetmezlik.

13. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.164-166

Paratestiküler Leiomyosarkom: Cerrahi Sonrası Lokal Nüks.

13. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Kasım 2017, ss.227-229

40 Yaş Üzeri Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Yaşam Kalitesi

9. Aile Hekimliği Akademi Günleri, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2016

Kırk Yaş Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinansın Hayat Kalitesine Etkisi

9. AİLE HEKİMLİĞİ AKADEMİ GÜNLERİ, Aydın, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Benign ProstatHiperplazisinde Fitoterapinin Yeri.

Benign Prostat Hiperplazisi., ERSOY HAMİT, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.37-44, 2018