Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GFRP Donatılı Beton Kaplamaların Türkiye’deki Kaplama Türleri ile Karşılaştırılması

The 2nd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering andEarth Sciences (IEACES2020), Türkiye, 23 - 25 Eylül 2020

RAYLI SİSTEMLER PROJELERİNDE YAPILABİLİRLİK ETÜTLERİNİN ÖNEMİ

4. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’18), Karabük, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİYLE KENT İÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN SEÇİMİ

4. Uluslararası Raylı Sistemler Mühendisliği Sempozyumu (ISERSE’18), Karabük, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018

An overview on Energy Management, Optimization and Saving in Transportation Industry

4th International Symposium on Railway Systems Engineering (ISERSE’18), 10 - 12 Ekim 2018

Performance Evaluation of Bicycle Sharing System in Urban Transportation

1st International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science, Karabük, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018

Türkiye’de İnşaat Mühendisliğinin Sorunları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

International Conference on Advanced Engineering Technologies ( ICADET 2017), Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Ulaştırma Projelerinde Fizbilite Etütleri

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 21 - 23 Eylül 2017

Kent içi Toplu Taşımacılığında Karar Destek Modeli

2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies, Bayburt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017