Araştırma Alanları

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Biyoenformatik

 • Biyohesaplama

 • Biyomedikal Mühendisliği

 • Klinik Mühendisliği

 • Klinik Mühendisliği

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyoinformatik

 • Biyolojik Modelleme

 • Matematik

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Diferansiyel denklemler

 • Dinamik Sistemler ve Ergodik Kuramı

 • Sayısal Analiz

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji