Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İleri Dayanımlı Çeliklerde Nokta Direnç Kaynağı Etkilerinin İncelenmesi

El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.2, ss.20-30, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diaquabis(2-chlorobenzoato-kappa O) bis(nicotinamide-kappa N-1)cobalt(II)

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.69, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen 17-4 PH Paslanmaz Çeliklerde Mo Miktarının Korozyon Davranışlarına Etkisi

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology, 21 - 23 Haziran 2019, ss.1105-1108

Effects of Si content and different critical annealing parameters on Trip structure production

2. International Conference on Metarials Science and Technology, 11 - 13 Ekim 2017

The Effect of Carbon Content on Mechanical Properties of Trip Steels

2. International Conference on Metarials Science and Technology, 11 - 13 Ekim 2017

‘The Effects of Intercritical Annealing Temperature on the Hardness of Steel Materi, 2017, Sarajevo.

als in Accordance with Trip Concept in Different Compositions’’, International Conference on Engineering Technology And Innovation, 22 - 26 Mart 2017

The Effect Of The Austempering On Microstructure And Hardness Of The Railroad Freight Car Bumper

3rd International Symposium on Railway System Engineering (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

Östemperleme ısıl işleminin demiryolu yük vagon tamponun darbe dayanımına etkisi

3rd International Symposium on Railway System Engineering (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

The Effect Of The Austempering Heat Treatment On Impact Strength Of The Railway Wapon Bumper

3rd International Symposium on Railway System Engineering (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

The Effect Of Austempering On Tensile Strength Of The Railway Wagon Bumper Spherical Iron Materials

3rd International Symposium on Railway System Engineering (ISERSE’16), 13 - 15 Ekim 2016

İleri Dayanımlı Çeliklerde Nokta Direnç Kaynağı Etkilerinin İncelenmesi

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11 - 13 Mayıs 2016

The Failure Mechanism Of The Resistance Spot Welded Junctions Of The Advanced Automotive Sheet Steel

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11-13 May 2016, Gaziantep-TURKEY, 11 - 13 Mayıs 2016

Bilge DEMİR Erkan İNCEKAR Öznur DİNCEL Muhammed ELiTAŞ İLERİ DAYANIMLI ÇELİKLERDE NOKTA DİRENÇ KAYNAĞI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11-13 May 2016, Gaziantep-TURKEY, 11 - 13 Mayıs 2016

Microstructural Evoluation Of The Resistance Spot Welding Of The Advanced Automotive DP800 Sheet Steel

4th International Conference on Welding Technologies and Exhibition (ICWET’16), 11 - 13 Mayıs 2016

Isıl İşlemin GGG70 Vagon Tampon Malzemesinin Sünekliğine Etkisi

Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, Kapadokya (IMSTEC’16), 6 - 08 Nisan 2016