Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sing Me In - Kaçak ve Göçmenlerin Koro ile Topluma Entegrasyonu

Sing Me In – Erasmus Proje Toplantısı, Girona, İspanya, 24 - 30 Ekim 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

FOLKLÖR VE MUSİKİSİ İLE KARABÜK

81 İLDE ŞEHİR ve KÜLTÜR KARABÜK, FÜLYA GÖKOĞLU, Editör, Acar Basım - T.C. Karabük Valiliği, Karabük, ss.159-175, 2015