Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Sistematik Risk Üzerindeki Etkisi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.18, ss.201-230, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gönüllü Kamuyu Aydınlatmanın Sistematik Risk Üzerindeki ,Etkisi

12.uluslararası Muhasebe Konferansı, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015, cilt.18, ss.201-230