Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012 Doktora

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1993 - 1999 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Giresun Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Türkiye'de 2009 yılında uygulanmaya başlayan yeni ölüm bildirim sisteminin İzmir ili örneğinde değerlendirilmesi

  Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2005 Yüksek Lisans

  Isparta il merkezinde gebe lohusa izlem fişlerinin değerlendirilmesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı (Yl) (Tezli)