Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synchronous primary cancers of the female reproductive tract in Turkish women

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.12, ss.857-859, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cancer incidence rates in Turkey in 2006: A detailed registry based estimation

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.11, ss.1731-1739, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demir çelik fabrikasında işçilerin yaşam kalitesi ve ilişkili faktörler: Kesitsel araştırma

Turk J Public Health, cilt.17, ss.263-278, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The educational issues of male nursing workforce from the perspective of male nursing students: a qualitative study from Turkey

International Journal of Community Medicine and Public Health, cilt.6, ss.13-19, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karabük İlinde 15-49 yaş grubu evli kadınların aile planlaması hizmetlerine erişimini etkileyen faktörler

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, cilt.16, ss.131-145, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci basamak çalışanları için kanser epidemiyolojisinde temel ölçütler ve kanser kayıt sistemleri

TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.21, ss.333-342, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya ve Türkiyede mesane kanseri epidemiyolojisi

Üroonkoloji Bülteni, cilt.11, ss.1-9, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Isparta İlinde halkın geleneksel tedavi tercihi

Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi, cilt.13, ss.179-186, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de bağırsak parazitleri epidemiyolojisi

Sendrom Dergisi, cilt.17, ss.97-105, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karabükte acil servis hizmetlerinin kullanımı: Başvuru trendi ve özellikleri

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019

Karabük İlinde bir özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik

2. Uluslararası 20 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.883-884

Öğretim üyeleri depreme hazırlıklı mı?

2. Uluslararası 20 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Kasım 2018, ss.1063-1064

Saglık alanında yeni iş gücü : Erkek hemşireler

19. ulusal halk saglığı kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017, cilt.19, ss.267

Karabük İlinde ebelerin mesleksel sorunları üzerine bir araştırma

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017, ss.485

Sağlık alanında yeni iş gücü: Erkek hemşireler

19. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017, ss.267

Structured cancer registration training program in Turkey

The 38th Annual IACR Conference, Marrakech, Fas, 19 - 21 Ekim 2016, ss.93

Çocuk ölümlerinin trendinde bölgesel eşitsizlikler: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayalı bir değerlendirme

5th National and 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

The Counseling Needs of Women in the Early Postpartum Period on Infant Care A Hospital Based Study From Karabük Province

5th National and 2nd International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Analysis on the changing trend of causes of death between 1980 and 2013 in Turkey

European Congress of Epidemiology 2015, Maastricht, Hollanda, 25 - 27 Haziran 2015, ss.348-349

Family physicians roles in cancer care: A quantitative and qualitatıve study from Turkey

European Congress of Epidemiology 2015, Maastricht, Hollanda, 25 - 27 Haziran 2015, ss.948-949

Are death statistics of Turkey accurate: A study on ill defined causes of death In Izmir

International Symposium on Social Determinants of NCDs in Mediterranean Countries, İstanbul, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2013, ss.8

Prostate cancer incidence in metropolitan and suburban areas of Izmir Turkey in 1995, 2000 and 2005

The 34th Annual Meeting of International Assocation of Cancer Registries, Cork, İrlanda, 17 - 19 Eylül 2012, ss.86-87

Gynecological cancers in Izmir, Turkey, from 1993-2007

The 34th Annual Meeting of International Assocation of Cancer Registries, Cork, İrlanda, 17 - 19 Eylül 2012, ss.87

The evaluation of a new death registration system in the city of Izmir, Turkey

The 34th Annual Meeting of International Assocation of Cancer Registries, Cork, İrlanda, 17 - 19 Eylül 2012, ss.38

Downstaging in breast cervix and colorectal cancers in Izmir, Turkey

The 33th Annual Meeting of International Assocation of Cancer Registries, Balaclava, MAURİTUS, 11 - 13 Ekim 2011, ss.56

Invasive and in situ cervical cancer incidence trends in 1993-2006 in Izmir, Turkey

The 32nd Annual Meeting of International Assocation of Cancer Registries, Yokohama, Japonya, 12 - 14 Ekim 2010

Estimating completeness of selected cancer registries data in Turkey An evaluation using the capture recapture method

The 32nd Annual Meeting of International Assocation of Cancer Registries, Yokohama, Japonya, 12 - 14 Ekim 2010

Trends in lung cancer histopatology in Izmir, Turkey

The 5th APOCP Conference, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2010

İncidence and mortality rates of cervical cancer in developing countries

The 5th APOCP Conference, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2010

Atatürk döneminde ebelik tarihi

Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), İzmir, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2007, ss.963-965

Gebelikte ve emzirme döneminde ilaç kullanımının önemi

1. Ulusal Ebelik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2007, ss.49-29

Kitap & Kitap Bölümleri

Kanser Kontrolü ve Ebelik

Ebelik ve Toplum Sağlığı, Melek Gülsün Özentürk, Ummahan Yücel, Reci Meseri, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.409-428, 2019

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri

Ebelik ve Toplum Sağlığı, MELEK GÜLSÜN ÖZENTÜRK, UMMAHAN YÜCEL, RECİ MESERİ, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.40-52, 2019

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

Ebelik ve Toplum Sağlığı, Melek Gülsün Özentürk, Ummahan Yücel, Reci Meseri, Editör, Ankara Nobel Türk Kitapevleri, Ankara, ss.131-143, 2019

Dünyada ve Türkiye’de Ebelik Mesleğinin Gelişimi ve Ebe İnsangücü

Doğum Öncesi Dönem I, FATMA COŞAR ÇETİN, KIYMET YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.1-15, 2018

Sağlıkta Toplam Kalite Yönetimi ve Sağlık Turizmi

Doğum Öncesi Dönem I, FATMA COŞAR ÇETİN, KIYMET YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.245-259, 2018

Normal ve Yüksek Riskli Yenidoğan ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Hicran Çavuşoğlu, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.25-59, 2018