Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MAKAT PREZANTASYONUN SEFALİK ROTASYONUNDA ETKİLİ OLAN YÖNTEMLER

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.103-112, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medikal Turizmin Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi

Journal of Applied Tourism Research, cilt.1, ss.45-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Sonu Kanamanın Önlenmesinde Risk Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Sonu Kanamalar: Olgu Sunumu

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.43-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞUMDA MAHREMİYETİN ÖNEMİ VE EBELİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.120-129, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEN DE DİNLE: YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE STRESLE BAŞ ETMEDE MÜZİKLE TERAPİNİN ETKİSİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.19-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Traditional Practices of Pregnancy, Birth and Postnatal Turnover in Women at Birth

Southern Clinics of Istanbul Eurasia, cilt.28, ss.190-198, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

POSTPARTUM DEPRESYONUN BEBEKLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.204-213, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sexual experience of women after pelvic radiotherapy for cervical cancer

Turk Onkoloji Dergisi, cilt.31, ss.119-127, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sezaryen Sonrası Görülen Yaygın Cilt Altı Hematomu ve Yönetimi Olgu Sunumu

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

Babaların Bağlanma Düzeyleri ve Bunları Etkileyen Faktörler: Karabük Örneği

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Cinsel Mit ve Tabularının İncelenmesi

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

Engelli Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerde Bakım Veren Yükü ve Depresyon Durumlarının İncelenmesi

4. Uluslararası 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019

Sessiz Klinik Seyirli Dev Over Torsiyonu Vaka Sunumu

4.uluslar arası,5. ulusal ebelik kongresi, 6 - 09 Kasım 2019

MEME CERRAHİSİ SONRASI KADIN OLMAK: DEPRESYON, YAŞAM KALİTESİ VE KADINLIK ALGISI

3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Normal ve Riskli Yenidoğanların Beslenmesi.

2. uluslararası istanbul ebelik günleri, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Makat Prezentasyonun Rotasyonunda Hareket Etkili Mi?

2. uluslararası istanbul ebelik günleri, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019

Erken Dönem Gebelikte Baş Ağrısı ile Ortaya Çıkan Serebral Ven Trombozu

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.1324-1329

Over Kisti Ön Tanılı Anterior Sakral Meningosel Olgu Sunumu

3.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.1437-1440

GEBELİK VE DİYABET

1.ULUSLARARASI 2. ULUSAL İSTANBUL EBELİK GÜNLERİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.19-20

KUATERNER SEZERYAN VE PLASENTA AKRETA

1. Uluslararası 2. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018, ss.81-83

Bariatrik Cerrahi ve Gebelik

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Anne Bebek Beslenmesi Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

ANNE ÖLÜMLERİNİ AZALTMADA EBENİN ROLLERİ

6. ULUSLARARASI FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA İLK 1000 GÜN GEBE-ÇOCUK-BESLENME KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018, ss.237

YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞİKLİKLERİYLE GESTASYONEL DİYABET ÖNLENEBİLİR Mİ?

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Anne Bebek Beslenmesi Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018, cilt.1, ss.233

ÇOCUKLARIN BESLENME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: BESLENME ORTAMI, BESLENMES DAVRANIŞLARI, ETKİLEŞİM

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Anne Bebek Beslenmesi Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018, cilt.1, ss.163

Farklı Meslek Gruplarına Sahip Kadınların Gözünden Annelik

I. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2017, ss.71-72

Epizyotomi Sonrası Nitelikli Bakım

3.ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK KONGRE, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Sevgi İle Dokunmanın Mucizevi Etkileri Refleksoloji Ve Ebelik

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.227

Sende dinle: yüksek riskli gebeliklerde stresle başetmede müzikle terapinin etkisi

3.ULUSLARARASI 4. ULUSAL EBELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.35

Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadınların sosyal destek gereksinimi

3. Uluslararası 4. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.219

Gestasyonel diyabetli kadınlarda yaşam kalitesi ve depresyon durumlarının incelenmesi

3.uluslararsı 4. ulusal ebelik kongresi, Ankara, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

ÜLKEMİZDE KULLANILAN AİLE PLANLAMASI GÜNCEL YÖNTEMLER VE EBENİN ROLÜ: ADÖLESAN VE DOĞUM SONU DÖNEME ÖZEL YÖNTEMLER

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM GÜNLERİ 1 'AİLE PLANLAMASI', Türkiye, 02 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Antiemetikler

Ebeler İçin Farmakoloji Güvenli Uygulama İçin Kanıt Temeli, Özdemir Mehmet, Yazıcı Saadet, Aydın Reyhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.131-147, 2020

Ağrı Kesiciler

Ebeler İçin Farmakoloji Güvenli Uygulama İçin Kanıt Temeli, Özdemir Mehmet, Yazıcı Saadet, Aydın Reyhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.77-130, 2020

Diabetes Mellitus ve Gebelik

Ebeler İçin Farmakoloji Güvenli Uygulama İçin Kanıt Temeli, Özdemir Mehmet, Yazıcı Saadet, Aydın Reyhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.339-351, 2020

İlaçların Uygulanma Yolları

Ebeler İçin Farmakoloji Güvenli Uygulama İçin Kanıt Temeli, Özdemir Mehmet, Yazıcı Saadet, Aydın Reyhan, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.39-61, 2020