Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A HIERARCHICAL VIEW OF A NATIONAL STOCK MARKET AS A COMPLEX NETWORK

ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH, cilt.51, ss.205-222, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessing the importance of features for detection of hard exudates in retinal images

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.25, ss.1223-1237, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk İşaret Dili İncelemesi: İletişim ve Dil Bilgisi

Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, cilt.2, ss.35-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A cooperative GPU-based Parallel Multistart Simulated Annealing algorithm for Quadratic Assignment Problem

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.21, ss.843-849, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Detection of Railroad Networks in SAR Images

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, cilt.9, ss.133-138, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Decision Support System for Early-Stage Diabetic Retinopathy Lesions

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, cilt.8, ss.369-379, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Examining the Impact of Feature Selection Methods on Text Classification

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, cilt.8, ss.380-388, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Effect of Threshold Values Used for Road Segments Detection in SAR Images on Road Network Generation

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, cilt.8, ss.287-291, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Parallel Simulated Annealing Algorithm for Weapon-Target Assignment Problem

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS, cilt.8, ss.87-92, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Solving Bin Packing Problem Using Simulated Annealing

International Journal of Mechanical and Production Engineering, cilt.5, ss.21-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Parallel Approach for Solving 0/1 Knapsack Problem using Simulated Annealing Algorithm on CUDA Platform

International Journal of Computer Science and Information Security, cilt.14, ss.1096-1101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Detection of hard exudates in retinal fundus images based on important features obtained from local image descriptors

Journal of Computer Sciences and Applications, cilt.4, ss.59-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Detection of hard exudates in diabetic retinopathy retinal images by utilizing visual dictionary and classifier approaches

Mugla Journal of Science and Technology, cilt.2, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Automatic identification of hard exudates in retinal fundus images using techniques of information retrieval

International Journal of Computer Applications, cilt.120, ss.11-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Road Detection Using Classification Algorithms

JOURNAL OF COMPUTERS, cilt.10, ss.147-154, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Automated detection of optic disc in retinal fundus images using gabor filter kernels

Global Journal of Computer Sciences, cilt.5, ss.43-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre internet kullanımları

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.295-323, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin görüşleri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), cilt.10, ss.197-212, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metin Sınıflandırma İçin Köşe Yazılarından Oluşan Bir Türkçe Veri Seti

IMASCONgress 2018 Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018

Performance evaluation of kNN, Support Vector Machines and Artificial Neural Network on Optical Character Recognition

ICATCES 2018 - International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science, Karabük, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018

An interpretation system from Turkish to Turkish Sign Language

ICATCES 2018 - International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science, Karabük, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018

Find the lost one

ICELIS 2018 - International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018

Textile industry ERP module for iOS based devices

ICELIS 2018 - International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018

Comparison of text classification performances in balanced and imbalanced datasets

ISAS 2018 - 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018

Morphological analyses of Turkish Sign Language and Turkish course contents

ISAS 2018 - 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018

Review on Turkish Sign Language studies

ISAS 2018 - 1st International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018

Pre-processes for urban areas detection in SAR images

4th International GeoAdvances Workshop - GeoAdvances 2017: ISPRS Workshop on Multi-Dimensional and Multi-Scale Spatial Data Modeling, Safranbolu, Karabuk, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2017, cilt.42, ss.15-17 identifier

Türk İşaret Dili için 3 boyutlu görsel bir materyal

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu - UETS 2017, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, ss.189-190

Türk İşaret Dili’nde iletişim ve dil bilgisi

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu - UETS 2017, Sivas, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2017, ss.191-192

Araç plaka tanıma sistemi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.553-560

Comparison of Neighborhood Search Techniques for Solving Weapon-Target Assignment Problem using Simulated Annealing Algorithm

International Conference on Mathematics and Engineering, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.427

Türk ve dünya edebiyatından eserlerin okunabilirlik düzeyleri: 100 Temel Eser Örneği

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.935

Türk atasözlerinden seçmeler ve Tiryaki Sözler’de vurgulanan kelimeler üzerine bir inceleme

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.115-116

Özel eğitimin okul türleri bazında geçmiş 9 yılı

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.787

Moving Object Removal from Video Sequences

International Conference on Advances and Innovations in Engineering, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.920-923

Solving Bin Packing Problem Using Simulated Annealing

ISERD 65th Iternational Conference, Mecca, Suudi Arabistan, 23 - 24 Ocak 2017, ss.83-85

Retinal görüntülerdeki mikroanevrizmaların ve hemorajilerin tespiti

XVIII. Akademik Bilişim Konferansı - AB 2016, Aydın, Türkiye, 30 Ocak - 05 Şubat 2016

Gabor özellikleri ve görsel sözlük kullanarak retinal görüntülerdeki sert eksudaların tespiti

XVIII. Akademik Bilişim Konferansı - AB 2016, Aydın, Türkiye, 30 Ocak - 05 Şubat 2016

Demografik özelliklerin koroner arter hastalığına etkisinin analizi

XVII. Akademik Bilişim Konferansı - AB 2015, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Şubat 2015

Analysis of Demographic Characteristics Creating Coronary Artery Disease Susceptibility using Random Forests Classifier

International Conference on Soft Computing and Software Engineering (SCSE), California, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 06 Mart 2015, cilt.62, ss.39-46 identifier identifier

Developing Low Cost Server Room Monitoring and Control Device

2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Antalya, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011

Using Artificial Intelligence Techniques for Large Scale Set Partitioning Problems

1st World Conference on Innovation and Software Development (INSODE), İstanbul, Türkiye, 2 - 10 Ekim 2011, cilt.1, ss.44-49 identifier

Speech Recognition with Principal Component Analysis

2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Antalya, Türkiye, 22 - 27 Kasım 2011, ss.1

General review on computer literacy of visually handicapped individuals in Turkey

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, cilt.9 identifier identifier

Information and communication technologies coordinator teachers evaluations of computer working environments in terms of ergonomics

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.335-341