Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yağış-Akış Modellemesinde Optimum Yapay Sinir Ağı Yapısının Araştırılması

Türk Hidrolik Dergisi/Turkish Journal of Hydraulic, cilt.2, ss.31-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hydro-chemical evaluation of water quality in Gökdere-Beyçam drainage network (Gümüşhane, NE Turkey)

3rd International Healt Sciences and Management Conference, Sofya, Bulgaristan, 03 Ekim 2018, ss.259-263

Discharge Estimation by Area-Ratio Method at 2251 Stream Gauging Station in East Black Sea Basin, Turkey

4th International Conference on Pure and Applied Sciences: Renewables Energy, 23 - 25 Kasım 2017

A Submerged Breakwater Design for Protection of Shoreline Slope from Sea Waves

2nd International Congress on Engineering Architecture and Design, 4 - 05 Mayıs 2017, ss.726-727

Sellerde Risk Yönetimi Kentsel Önlemler ve Doğu Karadeniz Bölgesi İllerinin Taşkın Afetlerine Hazırlığı

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA, Üsküp, Makedonya, 1 - 05 Eylül 2015, ss.711-723

Birden Fazla AGİ Olan Bir Havzada Farklı Proje Yerleri Belli Aşılma Olasılığına Sahip Debilerinin Tahmini

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS of EURASIA, Üsküp, Makedonya, 1 - 05 Eylül 2015, ss.142-151

Doğu Karadeniz Havzasındaki Sellerin İncelenmesi

7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015

Sellerde Risk Yönetimi ve Kentsel Önlemler

7. Kentsel Altyapı Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015